باران‌هاي اخير سدها را پر نكرد

۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۰۱:۰۶:۲۸
کد خبر: ۳۰۴۷۴۱
باران‌هاي اخير سدها  را پر نكرد

علي‌رغم بارش‌هاي اخير در كشور، همچنان وضعيت سدها مطلوب نيست، به‌طوري كه ميزان پرشدگي سدها ۴۱ درصد بوده و ورودي آب نيز همچنان منفي است. به گزارش ايسنا، از ابتداي سال آبي تا بيست و سوم آذرماه ميزان بارش‌ها در كشور معادل ۵۱.۹ ميليمتر بوده كه اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۸۸.۴ ميليمتر) ۴۱ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۷۴.۹ميليمتر) ۳۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

علي‌رغم بارش‌هاي اخير در كشور، همچنان وضعيت سدها مطلوب نيست، به‌طوري كه ميزان پرشدگي سدها ۴۱ درصد بوده و ورودي آب نيز همچنان منفي است. به گزارش ايسنا، از ابتداي سال آبي تا بيست و سوم آذرماه ميزان بارش‌ها در كشور معادل ۵۱.۹ ميليمتر بوده كه اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۸۸.۴ ميليمتر) ۴۱ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۷۴.۹ميليمتر) ۳۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. درواقع وضعيت بارش‌ها تنها در ۱۲ استان مثبت و در مابقي استان‌ها نسبت به سال قبل منفي بوده است، در اين بين استان تهران، البرز، قزوين، همدان، آذربايجان شرقي، اردبيل، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي، خراسان شمالي، مازندران و گلستان بارش نسبتا خوبي را تجربه كردند. با اين حال اما وضعيت مخازن سدهاي كشور مطلوب نيست، ميزان ورودي مخازن كل كشور از ابتداي سال آبي (ابتداي مهرماه) تا ۲۳ دي‌ماه معادل پنج ميليارد و ۶۶۰ ميليون متر مكعب بوده كه در قياس با سال گذشته كه عددي معادل شش ميليارد و پنج ميليون مترمكعب بوده شش درصد كاهش داشته است. همچنين ميزان كل خروجي سدهاي كشور نيز نسبت به سال قبل با ۲۱ درصد افزايش مواجه بوده است. حجم آب موجود مخازن اكنون ۲۰ ميليارد و ۱۳۰ ميليون متر مكعب ثبت شده كه اين عدد نسبت به سال قبل كه عددي معادل ۱۹ ميليارد و ۱۸۰ ميليون متر مكعب بوده پنج درصد افزايش يافته است. همچنين حجم پرشدگي سدهاي كشور نيز تا ۲۳ دي‌ماه ۴۱ درصد است. وضعيت برخي از سدهاي مهم كشور بيانگر اين است كه در چهار سد درصد پرشدگي كمتر از ۱۰ درصد است، به‌طوري‌كه سد دوستي استان خراسان رضوي به ترتيب پنج درصد، سد رودبال داراب استان فارس يك درصد، چاه‌نيمه‌ها استان سيستان و بلوچستان سه درصد، سد تنگوئيه سيرجان استان كرمان ۹ درصد، سد ساوه استان مركزي هفت درصد پر هستند.

ارسال نظر