اهميت اصلاح نگرش سهامداران در بازار سرمايه

۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۰۰:۵۵:۳۹
کد خبر: ۳۰۴۷۳۸

سنا| مهدي رضايتي، ضمن اشاره به اهميت تقويت فرهنگ سهامداري بيان كرد: بدون شك اگر بازار سرمايه اتفاقات سال ١٣٩٩ را تجربه نمي‌كرد، ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري در بورس و تقويت فرهنگ سهامداري، آسان‌تر بود، اما به هر حال اتفاقات آن مقطع اعتماد مردم به بازار سرمايه را خدشه‌دار كرد؛ هرچند كه قبل از آن هم بازار سرمايه در سبد سرمايه‌گذاري‌هاي مردم نقش پررنگي نداشت. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران نگراني جدي بابت مداخله سياست‌گذاران در بازار سرمايه دارند.

سنا| مهدي رضايتي، ضمن اشاره به اهميت تقويت فرهنگ سهامداري بيان كرد: بدون شك اگر بازار سرمايه اتفاقات سال ١٣٩٩ را تجربه نمي‌كرد، ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري در بورس و تقويت فرهنگ سهامداري، آسان‌تر بود، اما به هر حال اتفاقات آن مقطع اعتماد مردم به بازار سرمايه را خدشه‌دار كرد؛ هرچند كه قبل از آن هم بازار سرمايه در سبد سرمايه‌گذاري‌هاي مردم نقش پررنگي نداشت. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران نگراني جدي بابت مداخله سياست‌گذاران در بازار سرمايه دارند. وي، اصلاح نگرش مردم نسبت به بازار سرمايه و معرفي ظرفيت‌هاي اين بازار را اولين گام در راستاي فرهنگسازي و تقويت فرهنگ سهامداري ذكر كرد و گفت: اقداماتي در راستاي كاهش ريسك شركت‌ها و صنايع بورسي و همچنين بهبود روابط دولت با صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در اين بازار در رفع برخي نگراني‌ها موثر خواهد بود. ثبات در سياست‌گذاري‌ها و تعيين نرخ‌هاي بلندمدت براي خوراك پتروشيمي‌ها، بهره مالكانه معادن و... نيز از جمله اقداماتي است كه به اعتلاي فرهنگ سهامداري و افزايش اعتماد عمومي كمك خواهد كرد. اين كارشناس بازار سرمايه ضمن تاكيد بر ارزندگي اين بازار براي سرمايه‌گذاري بلندمدت، اظهار كرد: مهم‌ترين نكته براي فرهنگسازي اين است كه بتوانيم مردم را ترغيب به سرمايه‌گذاري بلندمدت در بازار سرمايه كنيم و براي چنين سرمايه‌گذاري، حتي روزهاي منفي هم فرصت خريد است و حتماً نيازي نيست كه بازار سرمايه شيب صعودي به خود بگيرد تا براي مردم جذاب شود. مديرعامل شركت سبدگردان ثروت پويا تصريح كرد: مشكل بازار سرمايه، ارزنده نبودن اين بازار نيست، مشكل اين است كه فرهنگسازي براي ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري بلندمدت در اين بازار و تخصيص بخشي از سبد سرمايه‌گذاري‌هاي خانوار به بازار سرمايه صورت نگرفته است. اگرچه در سال ۹۹ بصورت مقطعي، شاهد ورود گسترده مردم به بازار سرمايه بوديم، ولي از آنجا كه هم بازار سرمايه زيرساخت‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم را نداشت و هم فرهنگسازي صورت نگرفته بود، ورود مردم به اين بازار نتايج خوشايندي به همراه نداشت، اما با توجه به آنكه در دو سال گذشته زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در اين بازار ايجاد شده، مردم مي‌توانند سرمايه‌گذاري منطقي‌تري در بازار سرمايه داشته باشند و در بلندمدت بازدهي معقولي هم كسب كنند، مشروط بر آنكه فرهنگسازي صورت بگيرد تا شاهد تخصيص بخشي از سبد سرمايه‌گذاري خانوار به بازار سرمايه باشيم.

ارسال نظر