كاهش ۵۱ درصدي بارش‌ها در تهران

۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۰۰:۴۴:۵۱
کد خبر: ۳۰۴۷۳۰

مطابق داده‌هاي مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي بارش‌ها در كشور و تهران به ترتيب ۴۸ و ۵۱.۴ درصد نسبت به دوره بلندمدت كاهش يافته است. به گزارش تسنيم، بر اساس داده‌هاي مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي از ابتداي سال آبي جاري تا 23 دي‌ماه ميزان بارش‌ها در كشور نسبت به دوره بلندمدت 48 درصد كاهش يافته است. بيشترين كاهش بارش با 75.5 درصد مربوط به استان هرمزگان است. پس از اين استان، فارس با رشد منفي 72.8 درصدي قرار گرفته است.

مطابق داده‌هاي مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي بارش‌ها در كشور و تهران به ترتيب ۴۸ و ۵۱.۴ درصد نسبت به دوره بلندمدت كاهش يافته است. به گزارش تسنيم، بر اساس داده‌هاي مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي از ابتداي سال آبي جاري تا 23 دي‌ماه ميزان بارش‌ها در كشور نسبت به دوره بلندمدت 48 درصد كاهش يافته است. بيشترين كاهش بارش با 75.5 درصد مربوط به استان هرمزگان است. پس از اين استان، فارس با رشد منفي 72.8 درصدي قرار گرفته است. خراسان جنوبي، اصفهان و قم نيز به ترتيب شاهد كم‌بارشي 68.1 درصدي، 66.8 و 66.6 درصدي بوده‌اند. در استان كرمان نيز بارش‌ها در مقايسه با دوره بلندمدت 65.9 درصد كاهش يافته است. در استان‌هاي ساحلي درياي خزر يعني گيلان، مازندران و گلستان بارش‌ها در بازه زماني اشاره شده به ترتيب رشد منفي 31.5 درصدي، رشد منفي نيم درصدي و رشد مثبت 14 درصدي داشته است. به جز گلستان بارش‌ها تنها در استان‌هاي خراسان شمالي با 5.4 درصد و اردبيل با 1.2 درصد مثبت بوده است. بر اساس اين گزارش، بارش‌ها در استان تهران نيز وضعيت مناسبي ندارد؛ ميزان كاهش بارش‌ها در پايتخت 51.4 درصد بوده است.

ارسال نظر