حذف ۲۰۰ كد تعرفه از فهرست ارز ترجيحي در ۹ ماه امسال

۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۰۱:۱۵:۱۵
کد خبر: ۳۰۴۶۴۵

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: كالاهايي كه كمترين تأثير را در سفره مردم داشتند از تالار ۱ به تالار ۲ منتقل شدند. طي ۹ ماه اخير تقريباً بيش از ۲۰۰ كد تعرفه از دريافت ارز ترجيحي خارج شد و در فهرست كالاهايي با ارز نيمايي قرار گرفت بدون اينكه مشكل خاصي در اين كالاها داشته باشيم.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: كالاهايي كه كمترين تأثير را در سفره مردم داشتند از تالار ۱ به تالار ۲ منتقل شدند. طي ۹ ماه اخير تقريباً بيش از ۲۰۰ كد تعرفه از دريافت ارز ترجيحي خارج شد و در فهرست كالاهايي با ارز نيمايي قرار گرفت بدون اينكه مشكل خاصي در اين كالاها داشته باشيم. البته يك مورد خاص حبوبات بود كه به دليل چالش در بازار دوباره از تالار ۲ به ۱ برگشت شد.  به گزارش ايسنا، احمدخاني نوذري در هفتمين نشست مشترك كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق بازرگاني تهران به اقدامات انجام شده وزارت جهاد كشاورزي اشاره كرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد دولت ابتداي هر سال سقف بودجه‌اي براي وزارتخانه‌هايي كه ارز ترجيحي و نيمايي دريافت مي‌كنند، مشخص مي‌كند. ابتداي سال بودجه‌اي براي وزارت جهاد تعيين شد كه حدود ۱۵ ميليارد يورو ارز ترجيحي و ۱.۵ ميليارد يورويي ارز نيمايي بود. وي ادامه داد: در ابتداي سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد كشاورزي با انباشت بدهي‌ كالاهايي كه سال گذشته وارد شده و هزينه ارزي آن پرداخت نشده مواجه شد و همچنين به بودجه‌اي براي تامين كالاهاي مورد نياز سال ۱۴۰۲ نياز داشت. وزارت جهاد بودجه‌اي را پيشنهاد مي‌دهد كه بانك مركزي با آن موافقت نمي‌كند. در چند مرحله رفت و برگشت در نهايت حدود ۱۵ ميليارد يورو ارز ترجيحي و ۱.۵ ميليارد يورويي ارز نيمايي براي وزارت جهاد كشاورزي تعيين شد كه البته مشروط بر اين شد كه بايد ۳.۴ ميليارد يورو از اين ۱۵ ميليارد يورو از منابع عراق و منابع تركيه برداشت شود در غير اين صورت بودجه عدد ديگري خواهد بود. معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي افزود: بعد از سه ماه به اين نتيجه رسيديم كه بايد در بودجه وزارت جهادكشاورزي بازنگري شود تا بتوانيم نيازهاي سال جاري را پاسخ دهيم. نيازهاي سال جاري نيز متاثر از يك تصميم جدي افزايش توليد خصوصا در حوزه طيور بود. وي اضافه كرد: ابتداي سال آمار ماهيانه جوجه‌ريزي ۱۰۰ ميليون قطعه بود. اين عدد در تابستان به ۱۴۰ ميليون قطعه رسيد و امروزه هدف‌گذاري جوجه‌ريزي به ۱۵۰ ميليون قطعه رسيده است. معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به جلسات وزارت جهاد با بانك مركزي در جهت مديريت مصارف ارزي اشاره كرد و گفت: كالاهايي كه كمترين تأثير را در سفره مردم داشتند از تالار ۱ به تالار ۲ منتقل شدند. طي ۹ ماه اخير تقريباً بيش از ۲۰۰ كد تعرفه از دريافت ارز ترجيحي خارج شد و در فهرست كالاهايي با ارز نيمايي قرار گرفت بدون اينكه مشكل خاصي در اين كالاها داشته باشيم. البته يك مورد خاص حبوبات بود كه به دليل چالش در بازار دوباره از تالار ۲ به ۱ برگشت شد. در اين بخش توانستيم كالاهايي مانند چاي را به تالار دوم ببريم و از اين منظر نيز توانستيم بالغ بر ۲ ميليارد يورو از مصارف ارزي را مديريت كنيم.
وي همچنين به سيستمي‌سازي ثبت سفارش نيز اشاره كرد و گفت: سيستمي شدن ثبت سفارش‌ها نيز از موضوعات ديگري بود كه پيگيري شد تا بازرگانان در صف‌هاي طولاني بانك مركزي براي اخذ مجوز نمانند.
خاني نوذري در بخش ديگري از صحبت‌هايش به واردات چاي نيز اشاره كرد و گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده ۵۰ درصد چاي وارداتي از سريلانكا و ۵۰ درصد مابقي ديگر از طريق هند و كنيا انجام خواهد شد. براي شب عيد نيز ثبت سفارش و واردات چاي از هندوستان انجام مي‌شود

ارسال نظر