مالچ‌پاشي در محدوده مناطق محيط‌زيست انجام نمي‌شود

۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۰۲:۱۱:۵۸
کد خبر: ۳۰۴۶۰۶
مالچ‌پاشي در محدوده مناطق محيط‌زيست انجام نمي‌شود

خوزستان مديركل امور بيابان و مراتع سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در خصوص مالچ‌پاشي در غرب كرخه، گفت: فعاليت‌هاي مالچ‌پاشي به هيچ‌وجه در محدوده مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و مناطق چهارگانه مرتبط انجام نمي‌شود.

خوزستان مديركل امور بيابان و مراتع سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در خصوص مالچ‌پاشي در غرب كرخه، گفت: فعاليت‌هاي مالچ‌پاشي به هيچ‌وجه در محدوده مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و مناطق چهارگانه مرتبط انجام نمي‌شود. وحيد جعفريان در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص مالچ‌پاشي و استقرار كارگاه مالچ‌پاشي در منطقه خسرج (غرب كرخه)، اظهار كرد: در محدوده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه هيچگونه اقدام و دستكاري براي تثبيت ماسه‌هاي روان انجام نمي‌شود زيرا حفظ شرايط طبيعي منطقه يكي از ملاحظات مندرج در مناطق چهارگانه محيط زيست است و پروژه‌هاي مالچ‌پاشي در اين مناطق قرار ندارند؛ بنابراين در محدوده محيط زيست چنين فعاليتي نمي‌شود و محدوده فعاليت مالچ‌پاشي به هيچ‌وجه ارتباطي با مناطق حفاظت‌شده و تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ندارد. وي با اشاره به مطرح شدن عدم صدور مجوز از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان براي مالچ‌پاشي افزود: فعاليت‌هاي مالچ‌پاشي به هيچ‌وجه در محدوده مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و مناطق چهارگانه مرتبط انجام نمي‌شود بنابراين اينگونه نيست كه آنها اجازه نمي‌دهند بلكه طبق مطالعات انجام شده، اين كار در اين محدوده‌ها انجام نمي‌شود؛ اينكه سازماني بخواهد كاري را انجام دهد و سازمان ديگري اجازه ندهد تلقي باطلي است. جعفريان با اشاره به اثرات مالچ پاشي بيان كرد: از گذشته دور چيزي بالغ بر ۵۰ هزار هكتار از جنگل‌هاي دست‌كاشت واقع در شنزارهاي خوزستان به صورت مستقيم ناشي از عمليات مالچ‌پاشي بوده است؛ مالچ‌پاشي عمليات موقتي براي حفظ يك تا دو سال تپه ماسه‌اي متحرك است و بلافاصله پس از انجام مالچ‌پاشي فعاليت نهال‌كاري انجام مي‌شود. بنابراين با توجه به تاثير مالچ‌پاشي بر حفظ رطوبت تپه‌هاي ماسه‌اي و ايجاد شرايط محيطي، رويش اوليه گياه به صورت قابل توجهي افزايش مي‌يابد.

ارسال نظر