جزييات تصميمات هيات واگذاري درخصوص سهام چند شركت دولتي

۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۰۱:۳۰:۱۹
کد خبر: ۳۰۴۵۷۹

چهارصد و دهمين جلسه هيات واگذاري به‌رياست وزير اقتصاد برگزار شد و در اين نشست، نحوه واگذاري سهام دولت در چند شركت از جمله پتروشيمي هگمتانه و ملي مس ايران مطرح شد و مورد تبادل نظر اعضاي هيات واگذاري قرار گرفت.

چهارصد و دهمين جلسه هيات واگذاري به‌رياست وزير اقتصاد برگزار شد و در اين نشست، نحوه واگذاري سهام دولت در چند شركت از جمله پتروشيمي هگمتانه و ملي مس ايران مطرح شد و مورد تبادل نظر اعضاي هيات واگذاري قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، تصويب قيمت پايه و شرايط واگذاري 35/5 درصد از سهام شركت پتروشيمي هگمتانه متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق بازار سوم فرابورس و مزايده عمومي از مواردي بود كه در اين نشست مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنين تصويب قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد از سهام شركت لوله گستر اسفراين متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مذاكره و تصويب قيمت پايه و شرايط واگذاري 2 درصد سهام شركت ملي صنايع مس ايران متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدن ايران، جهت واگذاري از طريق بورس از ديگر مواردي بود كه در نشست اخير هيات واگذاري مطرح و درباره آن تصميم‌گيري شد.
همچنين اتخاذ تصميم در خصوص واگذاري 40 درصد از سهام شركت عمران و مسكن‌سازان ثامن و 30 درصد از سهام شركت عمران و مسكن‌سازان شرق متعلق به شركت مادرتخصصي بازآفريني شهري ايران و نيز بررسي پيش‌نويس دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي مشمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ساير بندهايي بود كه در نشست هيات واگذاري مطرح و درباره آن تصميم‌گيري شد.
در پايان اين نشست نيز در خصوص اصلاحات پيشنهادي مرتبط با ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختارهاي بنگاه‌ها، اصلاح آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و اصلاح آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي نيز مواردي از سوي اعضاي حاضر در نشست مطرح شد و در نهايت مقرر شد اين موارد در نشست آتي هيات عالي واگذاري مجدداً مطرح و در خصوص آنها تصميم‌گيري شود.

ارسال نظر