كارشناس حوزه انرژي از تحميل 18 ميليارد دلار بار مالي خودروهاي بي كيفيت در مصرف بنزين می‌گوید

وضعيت بد مصرف خودروهاي داخلي

۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۰۱:۳۲:۲۷
کد خبر: ۳۰۴۴۸۲
وضعيت بد مصرف خودروهاي داخلي

وضعيت بد مصرف خودروهاي داخلي كه بابت انحصار بسيار بالا و عدم وجود رقابت پذيري در اين صنعت به وقوع پيوسته است؛ كشور را از دو محل متضرر كرده است؛ اولا در بخش درآمدهاي حاصل از صادرات بنزين مازاد در صورت مصرف بهينه و استاندارد خودروهاي داخلي بوده است كه بار مالي 15 ميليارد دلاري براي كشور داشته است؛ از طرف ديگر ناترازي موجود در وضعيت فاجعه بار فعلي است كه منجر به واردات بنزين به ميزان 3 ميليارد دلار شده است و صنعت خودروي كشور به تنهايي بيش از 18 ميليارد دلار ضرر مالي براي كشور ايجاد كرده است.

گلناز پرتوي مهر

وضعيت بد مصرف خودروهاي داخلي كه بابت انحصار بسيار بالا و عدم وجود رقابت پذيري در اين صنعت به وقوع پيوسته است؛ كشور را از دو محل متضرر كرده است؛ اولا در بخش درآمدهاي حاصل از صادرات بنزين مازاد در صورت مصرف بهينه و استاندارد خودروهاي داخلي بوده است كه بار مالي 15 ميليارد دلاري براي كشور داشته است؛ از طرف ديگر ناترازي موجود در وضعيت فاجعه بار فعلي است كه منجر به واردات بنزين به ميزان 3 ميليارد دلار شده است و صنعت خودروي كشور به تنهايي بيش از 18 ميليارد دلار ضرر مالي براي كشور ايجاد كرده است.
مهدي هاشم‌زاده، كارشناس حوزه انرژي، در رابطه با مصرف بد بنزين در كشور، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار كرد: مصرف بنزين موضوعي حياتي است كه بسياري از كشورها با آن مواجه هستند و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. مصرف بنزين خودروهاي داخلي در ايران به ميزان قابل توجهي نسبت به ميانگين جهاني بالاتر است و در نتيجه وضعيت زيانباري براي كشور به همراه دارد. 
وي تصريح كرد: مصرف بنزين در ايران به مرزهاي نگران كننده رسيده و با اختلاف قابل توجهي از ميانگين جهاني فراتر رفته است. اين مصرف بي رويه خودروهاي بي كيفيت داخلي منجر به جهش واردات بنزين شده است كه پيش بيني مي‌شود سال آينده بيش از 3 ميليارد دلار براي كشور هزينه داشته باشد. عامل اصلي اين مصرف بالا، كيفيت پايين ساخت خودروهاي داخلي و عدم رعايت استانداردهاي مصرف سوخت در ايران است.
هاشم‌زاده در رابطه با عامل اصلي وضعيت فاجعه بار مصرف بنزين در كشور گفت: يكي از عوامل اصلي مصرف بالاي بنزين در ايران، كيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل است. خودروسازان ايراني به دليل توليد خودروهايي كه مصرف سوخت چنداني ندارند، بدنام بوده اند كه منجر به مصرف بيش از حد بنزين مي‌شود. اين خودروها ممكن است فاقد موتورهاي كم مصرف، طرح‌هاي آيروديناميك و فناوري‌هاي پيشرفته‌اي باشند كه مي‌تواند به كاهش مصرف سوخت كمك كند. در نتيجه مصرف كنندگان ايراني مجبورند به خودروهايي متكي باشند كه در هر كيلومتر پيموده شده بنزين بيشتري نسبت به همتايان بين المللي خود مصرف مي‌كنند.
وي ادامه داد: يكي ديگر از دلايل مصرف بالاي بنزين در ايران، نبود استانداردهاي سختگيرانه مصرف سوخت در خودروهاي كشور و انحصار موجود در اين زمينه است. اين فقدان رقابت پذيري و وجود انحصار سنگين در صنعت خودرو منجر شده است كه خودروهاي توليد داخل مقادير بيشتري بنزين مصرف مي‌كنند و فشار بيشتري بر منابع كشور وارد مي‌كنند.
اين كارشناس انرژي در مورد پيامدهاي مصرف بالاي خودروهاي بي‌كيفيت داخلي گفت: پيامدهاي مصرف بالاي بنزين در ايران دوچندان است. اولاً، زيان‌هاي اقتصادي قابل توجهي براي كشور به همراه داشته است. اگر خودروهاي داخلي استانداردهاي بين‌المللي مصرف سوخت را رعايت مي‌كردند، مصرف فعلي بنزين در ايران به 60 ميليون ليتر در روز كاهش مي‌يافت. اين به ايران اجازه مي‌داد روزانه بيش از 50 ميليون ليتر بنزين صادر كند. اين در حالي است كه به دليل مصرف بالا و كيفيت پايين خودروهاي داخلي، ايران سالانه حدود 15 ميليارد دلار ضرر مي‌كند كه معادل درآمد بالقوه صادرات 50 ميليون ليتر بنزين در روز است. ثانيا، اتكاي بيش از حد به واردات براي تامين نيازهاي داخلي بنزين، فشار قابل توجهي بر اقتصاد ايران وارد مي‌كند. پيش‌بيني مي‌شود تنها در سال آينده نياز به واردات بنزين به بيش از ۳ ميليارد دلار برسد كه منابع مالي را از ساير بخش‌هاي مهم دور كرده و به كسري تجاري كشور كمك مي‌كند. وابستگي به واردات، امنيت ملي ايران را به خطر مي‌اندازد و  آسيب پذيري‌هايي را به امنيت انرژي آن مي‌افزايد.
وي در پايان گفت: وضعيت بد مصرف خودروهاي داخلي كه بابت انحصار بسيار بالا و عدم وجود رقابت پذيري در اين صنعت به وقوع پيوسته است؛ كشور را از دو محل متضرر كرده است؛ اولا در بخش درآمدهاي حاصل از صادرات بنزين مازاد در صورت مصرف بهينه و استاندارد خودروهاي داخلي بوده است كه بار مالي 15 ميليارد دلاري براي كشور داشته است؛ از طرف ديگر ناترازي موجود در وضعيت فاجعه بار فعلي است كه منجر به واردات بنزين به ميزان 3 ميليارد دلار شده است و صنعت خودروي كشور به تنهايي بيش از 18 ميليارد دلار ضرر مالي براي كشور ايجاد كرده است.

ارسال نظر