رشد ۲۶ درصدي تسهيلات پرداختي توسط شبكه بانكي

۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۰۱:۲۳:۰۹
کد خبر: ۳۰۴۴۷۹

تسهيلات پرداختي بانك‌ها از ابتداي فروردين تا پايان آذرماه ۲۶.۴ درصد افزايش داشته است. سهم بخش خانوار نيز با احتساب كارت‌هاي اعتباري اعطا شده، به ۱۹.۳ درصد كل تسهيلات پرداختي در اين مدت افزايش يافت. ب

تسهيلات پرداختي بانك‌ها از ابتداي فروردين تا پايان آذرماه ۲۶.۴ درصد افزايش داشته است. سهم بخش خانوار نيز با احتساب كارت‌هاي اعتباري اعطا شده، به ۱۹.۳ درصد كل تسهيلات پرداختي در اين مدت افزايش يافت. بانك مركزي اعلام كرد در ۹ ماهه امسال از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۳۱، ۶۵۹.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۸۲.۰ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۶، ۹۵۳.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۱۸ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴، ۱۰۹.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۲ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۲، ۷۶۵.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۳۹.۸ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹، ۳۵۷.۱ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۳۸.۸ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۲۴، ۱۰۹.۷ هزار ميليارد ريال) است. از ۱۱، ۴۷۸.۸ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۵ درصد آن (مبلغ ۹، ۳۵۷.۱ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۲ است. از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۸، ۹۴۲.۹ هزار ميليارد ريال معادل ۲۳.۲ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است.همچنين مبلغ ۶۱۶.۵ هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارت‌هاي اعتباري انجام پذيرفته است، كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۹، ۵۵۹.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۲۴.۴ درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود.

ارسال نظر