نوسان‌هاي بازار كربن اروپا

۱۴۰۲/۱۰/۱۹ - ۰۰:۵۷:۵۵
کد خبر: ۳۰۴۲۴۰

روند كلي قيمت در بازار كربن اروپا در سال ۲۰۲۳ مشابه سال ۲۰۲۲ بود، اما ميانگين قيمت افزايش يافت تا جايي كه با ۳.۸ يورو افزايش به حدود ۸۵ يورو رسيد، در حالي كه نسبت به سال ۲۰۲۲ (۸۱.۱۶ يورو)، ۳.۸۱ يورو افزايش‌ نشان مي‌دهد.

روند كلي قيمت در بازار كربن اروپا در سال ۲۰۲۳ مشابه سال ۲۰۲۲ بود، اما ميانگين قيمت افزايش يافت تا جايي كه با ۳.۸ يورو افزايش به حدود ۸۵ يورو رسيد، در حالي كه نسبت به سال ۲۰۲۲ (۸۱.۱۶ يورو)، ۳.۸۱ يورو افزايش‌ نشان مي‌دهد. به گزارش ايلنا به نقل از هفته‌نامه بررسي تحولات بين‌المللي انرژي و تغيير اقليم مديريت كل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي، بازار تجارت انتشار اروپا سال ۲۰۲۳ كار خود را روز ۲ ژانويه با قيمت ۸۳.۶۷ يورو در هر تن آغاز كرد و در ۲۹ دسامبر با قيمت ۷۷.۹۸ خاتمه داد كه ۵.۶۹ يورو كمتر از روز ابتدايي كاري سال بود. كمترين قيمت كربن در سال ۲۰۲۳ در ۱۴ دسامبر در سطح ۶۷.۷۳ يورو و بيشترين قيمت در ۱۱ آوريل برابر با ۹۷.۴۷ يورو ثبت شد، به اين ترتيب اختلاف بين آنها حدود ۳۰ يورو بود كه دامنه نوسان كمتري از سال ۲۰۲۲ را نشان مي‌دهد. كمترين و بيشترين قيمت كربن در سال ۲۰۲۲ به‌ترتيب ۵۸.۳ يورو در ۷ مارس و ۹۸.۰۱ يورو در ۱۹ اوت بود، از اين رو دامنه نوسان قيمت كربن در سال، ۲۰۲۲ كمي بيش از ۴۰ يورو بوده است. متوسط قيمت كربن اروپا سال گذشته ميلادي برابر با ۸۴.۹۷ يورو بود كه در مقايسه با متوسط قيمت سال ۲۰۲۲ (۸۱.۱۶ يورو)، ۳.۸۱ يورو افزايش‌ يافته است. به‌رغم اينكه روند قيمت كربن در سال ۲۰۲۳ با نوسان كمتري نسبت به سال ۲۰۲۲ مواجه بود، اما روند تقريباً ثابتي را تا نيمه سال ۲۰۲۳ و روندي نزولي ملايمي را تا پايان سال طي كرده است. سال ۲۰۲۳ موضوع‌هايي از قبيل چگونگي اجراي طرح بازيابي قدرت اروپا (REPowerEU) در خصوص نحوه فروش مجوزهاي انتشار از محل ذخيره قانوني، نقش سفته‌بازان در بازار، انتظارات معامله‌گران در خصوص سياست‌هاي اقليمي اروپا، نوسان‌هاي قيمت‌هاي انرژي به‌ويژه گاز طبيعي، همچنين نگاه سياست‌گذاران اروپايي مبني بر تسريع فرآيند كربن‌زدايي موجب شد به‌رغم روند كاهشي در مقطعي، بازار تجارت انتشار اروپا به‌طور عمده به سمت روندي صعودي تمايل داشته باشد، به‌طوري كه در سه هفته پاياني سال ۲۰۲۳ قيمت در بازار كربن به روند صعودي خود بازگشت. اين موضوع عمدتاً ناشي از افزايش تقاضا در بازار در اثر افزايش تقاضاي شركت‌هاي برق اروپا براي سوخت و نياز به ارايه گواهي انتشار و كاهش موقعيت فروش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي سفته‌بازي بود كه عرضه گواهي‌هاي انتشار در بازار كربن را محدود كرد.
انتظار مي‌رود با افزايش محدوديت‌هاي انتشار توسط اتحاديه اروپا و اعمال ماليات كربن روي كالاهاي بيشتر، قيمت كربن در بازار تجارت انتشار حداقل در ماه‌هاي ابتداي سال ۲۰۲۴ روندي افزايشي داشته باشد، اما در مجموع تغيير چنداني نسبت به متوسط قيمت سال گذشته قابل‌ تصور نيست.

ارسال نظر