سامانه موديان مالياتي راهي براي جلوگيري از فرار مالياتي است

۱۴۰۲/۱۰/۱۸ - ۰۱:۰۲:۰۰
کد خبر: ۳۰۴۱۵۲

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: هدف از راه‌اندازي سامانه موديان مالياتي جلوگيري از فرار مالياتي با شفافيت صورتحساب‌هاي مالي بوده و اين عادلانه نيست كه فقط يك قشر خاص مانند كارمندان ماليات بپردازند. اصغر سليمي با اشاره به فعاليت سامانه موديان مالياتي و انتقاد برخي از اصناف از جمله طلافروش‌ها به لزوم ثبت صورتحساب‌هاي خود در اين سامانه، بيان كرد: ماليات در همه كشورهاي دنيا براي اصناف مختلف وجود دارد و بخش قابل توجه بودجه كشورها از طريق ماليات تامين مي‌شود.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: هدف از راه‌اندازي سامانه موديان مالياتي جلوگيري از فرار مالياتي با شفافيت صورتحساب‌هاي مالي بوده و اين عادلانه نيست كه فقط يك قشر خاص مانند كارمندان ماليات بپردازند. اصغر سليمي با اشاره به فعاليت سامانه موديان مالياتي و انتقاد برخي از اصناف از جمله طلافروش‌ها به لزوم ثبت صورتحساب‌هاي خود در اين سامانه، بيان كرد: ماليات در همه كشورهاي دنيا براي اصناف مختلف وجود دارد و بخش قابل توجه بودجه كشورها از طريق ماليات تامين مي‌شود. در كشور ما در طول اين سال‌ها آن طور كه بايد و شايد به اين حوزه توجه نشده است. از سوي ديگر ما با فرار مالياتي قابل توجهي نيز مواجه هستيم. وي در ادامه اظهار كرد: مجلس سعي كرد به‌طور كامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان را به تصويب برساند. بنده قبول دارم از آنجا كه از گذشته قانون مالياتي ما كامل نبود بايد به صورت پلكاني در اين حوزه گام بر مي‌داشتيم؛ اينكه يك باره بخواهيم به نقطه قابل قبول برسيم ممكن نيست. نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اما واقعيت اين است كه فقط يك قشر خاص به عنوان مثال كارمندان نبايد ماليات بپردازند؛ بلكه همه اقشار كه درآمد قابل توجهي دارند بايد ماليات بپردازند. هدف از راه‌اندازي سامانه موديان مالياتي جلوگيري از فرار مالياتي با شفاف‌سازي صورتحساب‌هاي مالي است.

ارسال نظر