خطر ۱،۴ ميليون بمب خاموش در بافت فرسوده

۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۰۱:۲۰:۳۶
کد خبر: ۳۰۴۰۱۴

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه بيش از ۶۰ درصد سكونتگاه‌هاي حاشيه‌اي خاكي است، گفت: در كشور بيش از ۷۵ هزار هكتار بافت فرسوده و يك ميليون و ۴۰۰ هزار بناي ناپايدار در اين مناطق داريم و بافت فرسوده بمبي خاموش براي ما به حساب مي‌آيد. به گزارش تسنيم، محمد آييني، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه بازآفريني در سند ملي داراي 6 موضع است كه عمليات در هركدام از آنها متفاوت است، عنوان كرد: در كشور بيش از 75 هزار هكتار بافت فرسوده و يك ميليون و 400 هزار بناي ناپايدار در اين مناطق داريم يعني بافت فرسوده بمبي خاموش براي ما به حساب مي‌آيد.  وي بيان كرد: قريب به 950 هزار واحد ناپايدار داريم كه در ادامه مشكلات معيشتي وارد اين مناطق شده است.

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه بيش از ۶۰ درصد سكونتگاه‌هاي حاشيه‌اي خاكي است، گفت: در كشور بيش از ۷۵ هزار هكتار بافت فرسوده و يك ميليون و ۴۰۰ هزار بناي ناپايدار در اين مناطق داريم و بافت فرسوده بمبي خاموش براي ما به حساب مي‌آيد. به گزارش تسنيم، محمد آييني، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه بازآفريني در سند ملي داراي 6 موضع است كه عمليات در هركدام از آنها متفاوت است، عنوان كرد: در كشور بيش از 75 هزار هكتار بافت فرسوده و يك ميليون و 400 هزار بناي ناپايدار در اين مناطق داريم يعني بافت فرسوده بمبي خاموش براي ما به حساب مي‌آيد.  وي بيان كرد: قريب به 950 هزار واحد ناپايدار داريم كه در ادامه مشكلات معيشتي وارد اين مناطق شده است.  آييني ادامه داد: بيش از 60 درصد سكونتگاه‌هاي حاشيه‌اي خاكي است كه باعث ازدياد بيماري‌هاي تنفسي مي‌شود؛ كمترين بهره‌مندي يك كودك يك كوچه براي بازي كردن است كه اين ساكنان از اين بهره‌مندي محروم‌اند.  وي عنوان كرد: در سطح كشور 2 ميليون و 700 هزار بناي ناپايدار داريم كه از اين تعداد يك ميليون و 400 بنا در بافت فرسوده وجود دارد. معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه در بافت فرسوده راهبردمان روشن است، گفت: راهبرد ما در دولت سيزدهم اجراي اسناد يعني نوسازي و مقاوم‌سازي مسكن است كه به شخصه خود را مامور اين كار مي‌دانم يعني اين موضوع را به عنوان مساله اصلي خود قرار داده‌ايم. 

ارسال نظر