شهرداري تهران: ساخت و سازها در شمال باغ گياه‌شناسي قانوني است

تيرخلاص به باغ گياه‌شناسي تهران

۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۰۱:۱۲:۴۸
کد خبر: ۳۰۴۰۰۹

در حالي كه طي ماه‌هاي اخير فعالان محيط زيست نسبت به پيامدهاي ساخت و ساز در حريم باغ گياه‌شناسي تهران و احتمال نابودي اين باغ منحصر به فرد هشدار داده‌اند و حتي اين مساله را در مراجع قضايي پيگيري كرده‌اند، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران اين ساخت وساز را قانوني خواند.

گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه طي ماه‌هاي اخير فعالان محيط زيست نسبت به پيامدهاي ساخت و ساز در حريم باغ گياه‌شناسي تهران و احتمال نابودي اين باغ منحصر به فرد هشدار داده‌اند و حتي اين مساله را در مراجع قضايي پيگيري كرده‌اند، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران اين ساخت وساز را قانوني خواند.
اين سازمان شهري در نامه‌اي درخصوص ساخت و سازها توسط يك تعاوني مسكن در به حد شمالي باغ گياه‌شناسي نوشت: اين ساخت و سازها قانوني است.
به گزارش مهر، در نامه‌اي كه توسط معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران منتشر شده است با بيان اينكه ساخت‌وسازهاي يك تعاوني مسكن «ب» در فواصل حد شمالي باغ گياه‌شناسي، در واقع عمليات عمراني در اراضي ملكي ۵۲۰ هكتاري موسوم به ميدان تير ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده آمده است: اين اقدامات براساس توافقات في‌مابين شهرداري تهران و بنياد تعاون ارتش در بيش از دو دهه پيش با قدرالسهم ارتش ۳۱.۵ درصد، معادل ۱۶۱ هكتار و قدرالسهم شهرداري ۶۸.۵ درصد، معادل ۳۵۰ هكتار تعيين و بر آن اساس تمامي سرانه‌ها و معابر و خدمات شهري از محل اراضي مورد واگذاري ارتش تأمين و من‌ جمله درياچه خليج‌فارس نيز در آن اراضي مورد واگذاري احداث شده و مبتني‌بر چنان توافقي، مجوز ساخت و ساز در محدوده اراضي محل بحث براي ارتش به استناد بند ۱۳ صورتجلسه ۴۷۸ كميسيون ماده (۵) مورخ ۲۲ شهريور ۸۹ مورد تصويب و موافقت قرار گرفته است.
در اين نامه آمده است: خاطرنشان مي‌سازد مصوبه مورخه ۲۲ شهريور ۸۹ كميسيون ماده (۵) شهر تهران و همچنين ساير مصوبات مربوطه قبل از آن، با حضور نماينده وزارت جهاد كشاورزي و نماينده وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و همه اعضاء آن كميسيون صادر شده و نمايندگان آن دو دستگاه اجرايي به عنوان «موافق» صورتجلسه مذكور را تأييد و امضاء كرده‌اند. همچنين بند ۱۶-۲۹ ضوابط طرح تفصيلي جديد شهر تهران ابلاغ شده در سال ۱۳۹۱، بر رعايت مفاد مصوبات صدرالاشاره تأكيد و ابرام كرده است. در بخش ديگري از توضيحات معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران آمده است: همچنين موضوع حريم باغ گياه‌شناسي در تنظيم مصوبه صدرالذكر مورد توجه و لحاظ بوده است و نقشه‌هاي ساخت و ساز پرونده‌هاي بتاجا با ملحوظ داشتن حريم موصوف صادر شده و علاوه‌بر آن فاصله جنوبي‌ترين ساختمان و برج در حال احداث پهنه D آن پروژه با ديوار شمالي باغ گياه‌شناسي بالغ‌بر نود (۹۰) متر است و پروژه مذكور صرفاً از يك جهت و با فاصله قابل‌توجه و علاوه‌بر آن، با حائل قرارگرفتن يك معبر ۲۰ متري با آن باغ مجاورت دارد.
معاونت شهرسازي شهرداري تهران تاكيد كرده است: نظر به حضور و اعلام نظر موافق نماينده سازمان ميراث فرهنگي و وزارت جهادكشاورزي در همگي جلسات و مصوبات كميسيون ماده پنج و تقدم مصوبه كميسيون (سال ۱۳۸۹) نسبت‌به تاريخ ثبت آن اثر (سال ۱۳۹۵)، اقدام متأخر سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در سال ۱۳۹۵ در جهت ثبت آن اثر، نسبت‌به زمان صدور تصميمات مهم و بالادستي مذكور، پس از حصول توافقات و صدور مصوبه كميسيون ماده (۵) و صدور پروانه ساختماني، ازلحاظ حقوقي و اداري تأثيري در مباني آن توافقات و مصوبات ايجاد نمي‌كرده است.
معاونت شهرسازي در ادامه توضيخات خود آورده است: لازم به ذكر است صدور پروانه ساختماني با تعداد طبقات پيش بيني شده در پروانه‌هاي متعلق به بتاجا، برابر ضوابط و مقررات وقت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كاملاً مجاز و قانوني بوده و پروانه‌هاي صادره داراي حق قانوني بوده و شهرداري تهران صرفاً بنابر درخواست مالك يا ابلاغ حكم از سوي مراجع قضايي مبني بر الزام شهرداري به ابطال يا اصلاح پروانه ساختماني صادره امكان انجام فرآيند اصلاح پروانه را داشته كه اقدام برخي اشخاص مدعي و معترض نسبت‌به اجراي آن پروژه نيز سابقاً با قرار عدم استماع از سوي ديوان عدالت اداري مواجه شده است. در پايان توضيحات اين معاونت ذكر شده: بنابر مراتب، پروانه‌هاي ساختماني صادره جهت اراضي موصوف، براساس ضوابط و مقررات طرح تفصيلي بوده و شهرداري تهران طبق قوانين موضوعه كشور و حقوق مكتسبه بتاجا، اختياري در ابطال يا حتي اصلاح آن نداشته و ندارد.

ارسال نظر