آمارهاي واردات و صادرات كالا در سه فصل سال جاري نشان مي‌دهد

تراز «ناتراز» تجارت ايران

۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۰۱:۰۵:۱۶
کد خبر: ۳۰۳۸۶۷

آمارهاي اعلام شده از روند صادرات كالاهاي غيرنفتي در 9 ماه سال جاري نشان مي‌دهد تراز تجاري از 10 ميليارد دلار عبور كرد و به 11 ميليارد و 924 ميليون دلار رسيد. در بازه زماني مورد بررسي براي اولين‌بار گمرك در آمار تجاري گزارش صادرات نفتي كشور را هم اعلام كرد تا به اين طريق نفت به كمك تراز تجاري بيايد.

آمارهاي اعلام شده از روند صادرات كالاهاي غيرنفتي در 9 ماه سال جاري نشان مي‌دهد تراز تجاري از 10 ميليارد دلار عبور كرد و به 11 ميليارد و 924 ميليون دلار رسيد. در بازه زماني مورد بررسي براي اولين‌بار گمرك در آمار تجاري گزارش صادرات نفتي كشور را هم اعلام كرد تا به اين طريق نفت به كمك تراز تجاري بيايد.

بررسي آمار گمرك نشان مي‌دهد تراز تجاري كشور بدون احتساب صادرات نفت منفي 11.9 ميليارد دلار بوده، اما با احتساب صادرات نفت در اين مدت ميزان صادرات كشور ۱۵ ميليارد دلار بيش از ميزان واردات كشور رسيد.

مجموع مبادلات بازرگاني كشور در بازه زماني مورد بررسي نشان مي‌دهد ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي كشور (به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني)، بالغ بر 101 ميليون و 904 هزار تن و به ارزش 36 ميليارد و 434 ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايشي 26.48 درصدي در وزن و كاهشي 0.68 درصدي در ارزش دلاري داشته است. همچنين ميزان واردات كشور در اين مدت، با افزايشي 6.04 درصدي در وزن و 12.29 درصدي در ارزش دلاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ۲۸ ميليون و 737 هزار تن به ارزش 48 ميليون و 358 هزار دلار رسيد.

 

بازارهاي هدف كدامند؟

براساس داده‌هاي اعلام شده سه قلم عمده كالاهاي صادراتي در ۹ ماهه سال جاري شامل «گاز طبيعي مايع شده» با ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار، «پروپان مايع شده» با ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار و «متانول» با يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده است.

از سوي ديگر در بين ۱۰ قلم عمده كالاهاي صادراتي بيشترين رشد ارزشي به ترتيب به «گاز طبيعي مايع شده»، «گازهاي نفتي» و «هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده»، «محصولات نيمه تمام از آهن» يا از «فولادهاي» غير «ممزوج» و بيشترين كاهش در بين اقلام عمده كالاي صادراتي به «پروپان مايع شده»، «ميله‌هاي آهني» يا «فولادي» و «بوتان مايع» شده اختصاص داشت.

با توجه به داده‌هاي اعلام شده اين سوال مطرح مي‌شود كه عمده كالاي صادراتي ايران به چه كشورهاي صادر شده است؟ داده‌هاي اعلام شده از سوي گمرك ايران نشان مي‌دهد در مدت زمان مورد بررسي پنج مقصد مهم صادرات كالاهاي ايراني شامل كشورهاي «چين»، با رقمي بالغ بر 10 ميليارد و 312 ميليون دلار و سهم 28.30 درصد از كل ارزش صادرات، «عراق» با 6 ميليارد و 920 ميليون دلار و سهم 18.99 درصدي، «امارات متحده عربي» با ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار و سهم 12.91 درصدي، «تركيه» با ۳ ميليارد 263 ميليون دلار و سهم 8.96 درصدي و كشور «هند» با يك ميليارد و 653 ميليون دلار و سهم 4.54 درصد از كل ارزش، صورت گرفته است.

براساس آمار گمرك در ۹ ماهه سال جاري ۴۸ ميليارد و ۴۲۰ ميليون دلار كالا وارد كشور شده است كه با رشد ۱۲.۲۹ درصد همراه بوده است.

چه كالاهايي و از كجا وارد كرديم ؟

با توجه به داده‌هاي اعلام شده، در مدت زمان مورد بررسي «ذرت دامي» با ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار، «گوشي‌هاي تلفن همراه» با ۲ ميليارد دلار و «دانه سويا» با يك و نيم ميليارد دلار سه قلم عمده كالاهاي وارداتي در بالاترين رده در اين مدت بودند.

از سوي ديگر در بين ۱۰ قلم عمده كالاهاي وارداتي هم به لحاظ ارزشي، طلا به اشكال خام، قطعات منفصله اتومبيل‌هاي سواري و گوشي تلفن همراه هوشمند از بيشترين افزايش و دو محصول برنج و گندم از بيشترين كاهش برخوردار بودند. از سوي ديگر داده‌هاي اعلام شده نشان مي‌دهد در مدت زمان مورد بررسي ۵ كشور عمده طرف معامله واردات با ايران، شامل «امارات متحده عربي» با ۱۵ ميليارد دلار و سهمي در حدود 31.04 درصدي، «چين» با ۱۳ ميليارد و 4۰۰ ميليون دلار و سهميه 28.42 درصدي، «تركيه» با ۵ ميليارد و 265 ميليون دلار و سهميه 10.89 درصدي، «آلمان» با يك ميليارد و 599 ميليون دلار و سهميه 3.31 درصدي و «هند» با يك ميليارد و 428 ميليون دلار و سهم 2.95 درصدي بوده است.

ارسال نظر