مرحله جديد طرح احياي چاه‌هاي كم‌بازده اجرا مي‌شود

۱۴۰۲/۱۰/۱۲ - ۰۰:۳۸:۳۵
کد خبر: ۳۰۳۷۸۸
مرحله جديد طرح احياي چاه‌هاي كم‌بازده اجرا مي‌شود

رييس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز از اجراي فاز جديد طرح احياي چاه‌هاي كم‌بازده در چهار ميدان نفتي مناطق نفت‌خيز جنوب با حضور شركت‌هاي دانش‌بنيان خبر داد. به گزارش ايلنا به نقل از پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز، محمداسماعيل كفايتي گفت: چهار گروه متشكل از نمايندگان شركت‌هاي فناور طرف قرارداد اين پارك، ستاد شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب و شركت‌هاي بهره‌بردار به‌صورت ميداني، چاه‌هاي چهار ميدان نفتي شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب را بررسي و تحليل كرده‌اند.

رييس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز از اجراي فاز جديد طرح احياي چاه‌هاي كم‌بازده در چهار ميدان نفتي مناطق نفت‌خيز جنوب با حضور شركت‌هاي دانش‌بنيان خبر داد.
به گزارش ايلنا به نقل از پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز، محمداسماعيل كفايتي گفت: چهار گروه متشكل از نمايندگان شركت‌هاي فناور طرف قرارداد اين پارك، ستاد شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب و شركت‌هاي بهره‌بردار به‌صورت ميداني، چاه‌هاي چهار ميدان نفتي شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب را بررسي و تحليل كرده‌اند.
وي افزود: طرح احياي چاه‌هاي بسته و كم‌بازده نفتي از جمله طرح‌هاي ملي فناورانه با هدف افزايش توليد نفت، صيانت از منابع هيدروكربوري و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان از سوي پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز در دولت سيزدهم در حال راهبري است.
رييس پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز اظهار كرد: چهار شركت فناور دياكو انرژي پژوه، زيما توسعه پارسيان كيش، توسعه فناوري‌هاي هميار مهندسي، شركت كاوش و توليد مهر انرژي به‌ترتيب از ميدان‌هاي بي‌بي حكيمه، مارون، پلنگان و ميدان رگ سفيد بازديد كرده‌اند.
كفايتي ادامه داد: اين بازديد با حضور نمايندگان پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز، شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب، شركت‌هاي بهره‌بردار و شركت‌هاي فناوري و با هدف بررسي و ارزيابي ميداني آخرين وضعيت چاه‌هاي موضوع قرارداد براي واگذاري به شركت فناور به‌منظور پياده‌سازي فناوري مربوطه انجام شد.
وي تصريح كرد: با آغاز بازديد از سوي هريك از شركت‌هاي فناور، بزرگ‌ترين طرح دانش‌بنيان كشور وارد فاز پياده‌سازي فناوري مي‌شود كه پيش از اين با بازديد از يكي از چاه‌هاي ميدان اهواز در مجموع تاكنون پنج شركت فناور طرف قرارداد با پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز، چاه‌هاي موضوع قرارداد را بررسي و تحليل كرده‌اند.

ارسال نظر