ارزيابي شركت برق منطقه‌اي باختر بر اساس مدل تعالي مديريت منابع انساني ۳۴۰۰۰ انجام شد

۱۴۰۲/۱۰/۱۱ - ۰۱:۰۵:۲۸
کد خبر: ۳۰۳۷۳۹

اقدامات و فعاليت‌هاي حوزه مديريت منابع انساني شركت برق منطقه‌اي باختر بر اساس مدل تعالي مديريت منابع انساني و با بهره‌گيري از استاندارد ۳۴۰۰۰ توسط ارزيابان دانشگاه تهران در روزهاي پنجم و ششم ديماه ۱۴۰۲ انجام شد.

اقدامات و فعاليت‌هاي حوزه مديريت منابع انساني شركت برق منطقه‌اي باختر بر اساس مدل تعالي مديريت منابع انساني و با بهره‌گيري از استاندارد ۳۴۰۰۰ توسط ارزيابان دانشگاه تهران در روزهاي پنجم و ششم ديماه ۱۴۰۲ انجام شد. به گزارش روابط عمومي برق باختر در جلسه اختتاميه اين ارزيابي مجتبي داودآبادي مديرعامل برق منطقه‌اي باختر ضمن بيان تاريخچه اجراي سيستم‌هاي مديريتي در برق باختر بيان داشت: درك تغييرات محيطي و لزوم پاسخگويي به موقع به آنها و رفع چالش‌هاي پيش رو، سازمان‌ها را بر آن داشته تا از سيستم‌هاي مديريتي كارآمد بهره‌برداري نموده و در جهت ارتقاءكيفيت خدمات قابليت سيستم‌پذيري خود را بهبود بخشند، كه اين امر با برخورداري از نيروي انساني متخصص، متعهد و با انگيزه حاصل خواهد شد. وي در ادامه بيان داشت: تركيب سني، تجربه و تحصيلات كاركنان برق باختر باعث ايجاد مزيتي شده كه شركت برق باختر از قابليت سيستم‌پذيري بالايي در زمينه استقرار و بهره مندي از نظام‌هاي مديريتي برخوردار باشد. مديرعامل برق باختر افزود: رويكرد ما در اجراي سيستم‌هاي مختلف مديريتي صرفا اخذ گواهي نامه نبوده و از اجراي آنها به دنبال نهادينه كردن فرهنگ شناسايي فرصت‌هاي بهبود و تعريف برنامه‌هاي اصلاحي مي‌باشد، لذا اين موضوع باعث پذيرش سيستم‌هاي مديريتي كارآمد در سطح شركت شده است. رييس هيات‌مديره برق باختر در پايان خاطرنشان كرد: صنعت برق زير ساخت زيرساختها است و به منظور رشد و توسعه كشور تصور اينكه لحظه‌اي خاموشي وجود داشته باشد قابل قبول نيست، لذا ضرورت خدمت‌رساني مطلوب، شركت‌هاي متولي ارايه خدمات برق‌رساني را بر آن مي‌دارد كه از فناوري‌هاي روز دنيا بهره‌برداري موثر را داشته باشند، از اين رو توجه به نيروي انساني و حركت به سوي ايجاد بهترين شرايط كاري بايستي مد نظر بوده و نتايج حاصل از ارزيابي تعالي مديريت منابع انساني مي‌تواند نقشه راه مناسبي براي حركت در اين مسير باشد.

ارسال نظر