ثبت اطلاعات در صورت حساب‌هاي الكترونيكي ضروري است؟

۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۲۳:۱۸:۱۷
کد خبر: ۳۰۳۷۰۰

صورت حساب‌هاي الكترونيكي مالياتي در سه نوع تقسيم‌بندي شده كه در دو نوع آن هيچگونه نيازي به ثبت اطلاعات هويتي خريدار نخواهد بود. يكي از سوالات متداول درخصوص قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، انواع صورت حساب‌هاي الكترونيكي است كه محمد برزگري - رييس مركز آموزش، پژوهش و برنامه‌ريزي مالياتي - به توضيح در اين زمينه پرداخت كه در ادامه با آن اشاره شده است: 

صورت حساب‌هاي الكترونيكي مالياتي در سه نوع تقسيم‌بندي شده كه در دو نوع آن هيچگونه نيازي به ثبت اطلاعات هويتي خريدار نخواهد بود. يكي از سوالات متداول درخصوص قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، انواع صورت حساب‌هاي الكترونيكي است كه محمد برزگري - رييس مركز آموزش، پژوهش و برنامه‌ريزي مالياتي - به توضيح در اين زمينه پرداخت كه در ادامه با آن اشاره شده است: 
صورت حساب نوع ۱: حاوي اطلاعات مربوط به فروشنده، اطلاعات هويتي مربوط به خريدار، اطلاعات مربوط به كالا و خدمات فروخته شده، نرخ ماليات بر ارزش افزوده و نحوه تسويه مبلغ صورت حساب اعم از نقد و نسيه خواهد بود.
صورت حساب نوع ۲: اطلاعات هويتي فروشنده را دربر مي‌گيرد و اطلاعات مربوط به كالا و خدمات فروخته شده شامل قيمت، مبلغ كل و ميزان ماليات بر ارزش افزوده است.
صورت حساب نوع ۳: صورت حساب‌ها رسيدهاي دستگاه‌هاي كارت‌خوان و درگاه‌هاي الكترونيكي پرداخت را شامل مي‌شود. براي انواع صورت حساب‌ها الگوهاي خاصي بر اساس نوع كسب و كارها تعبيه شده است. الگوي يك مربوط به فروش عمومي كالا و خدمات است. الگوي نوع دو فعاليت‌هاي فروش ارز را شامل مي‌شود. الگوي نوع سه مربوط به فروش طلا، پلاتين و جواهر است. الگوي نوع چهار مشمول فعاليت‌هاي پيمانكاري است. الگوي نوع پنج مربوط به قبوض خدماتي مي‌شود و الگوي نوع شش، فروش‌هاي صادراتي را در بر مي‌گيرد. نكته مهم اينكه براي صورت حساب‌هاي نوع دو و سه هيچگونه اطلاعاتي از خريدار درج نمي‌شود و نيازي به ثبت اطلاعات هويتي خريدار در نوع دو و سه نخواهد بود. بنابراين گزارش، سازمان امور مالياتي اطلاعيه‌اي را صادر كرد كه طبق آن چهار گروه از اصناف از ابتداي دي ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان هستند. در اين خصوص شايعاتي در فضاي مجازي مبني بر افزايش پايه مالياتي مشاغلي همچون طلا و جواهر مطرح شد كه سخنگوي سازمان امور مالياتي آن را تكذيب كرد. قرار نيست هيچ ماليات جديدي از فروشندگان و خريداران طلا اخذ شود و اطلاعيه سازمان امور مالياتي صرفا مربوط به تكميل فرآيند جمع‌آوري اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگانه است. در اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور كه در راستاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و با توجه به قانون تسهيل تكاليف موديان صادر شده، آمده است: «كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ از طريق سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد هستند: 
۱- كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه ميزان فروش خالص كالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۲، بيشتر از ۱۸۰ ميليارد ريال بوده است.
۲- اشخاص حقيقي موضوع جزو ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند.
۳- عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزو ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
۴- فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فراوري مواد معدني موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌باشند. رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي اشخاص بندهاي ۱ و ۲ فوق كه صرفا براي عرضه كالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان صادر مي‌شود، در حكم صورتحساب الكترونيكي است.

ارسال نظر