تلاش مي‌كنيم اصلاح‌طلبان را همراه خود كنيم

۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۲۳:۱۷:۴۹
کد خبر: ۳۰۳۶۹۹

دبيركل حزب كارگزاران سازندگي اعلام كرد كه تحريم انتخابات و مشاركت بدون قيد و شرط هم در جبهه اصلاحات راي نياورده و مشاركت مشروط به وجود كانديدهايي كه امكان حمايت داشته باشند، مد نظر است و ما از اين ايده حمايت مي‌كنيم.

دبيركل حزب كارگزاران سازندگي اعلام كرد كه تحريم انتخابات و مشاركت بدون قيد و شرط هم در جبهه اصلاحات راي نياورده و مشاركت مشروط به وجود كانديدهايي كه امكان حمايت داشته باشند، مد نظر است و ما از اين ايده حمايت مي‌كنيم. حسين مرعشي در نشستي خبري با ابراز اين عقيده كه از نگاه ما در حزب كارگزاران شرايط كشور خوب نيست و كشور با ابرچالش‌هايي مواجه است، اظهار كرد: امسال پنجمين سالي است كه كشور تورم بالاي ۴۰ درصد را تجربه مي‌كند. مشكلاتي از قبيل كسري بودجه، ناترازي بانك‌ها، عدم تعادل بين درآمد و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي، كمبود گاز، مازوت سوزي، توقف بخشي از توليد به دليل عدم تعادل توليد و مصرف برق وجود دارد. وي ادامه داد: از ديدگاه ما راه‌حل مسائل كشور، راه‌حل انقلابي نيست، بلكه راه‌حل‌هاي اصلاحي است البته منظورم گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب نيست، بلكه كشور به اصلاحات در ساختارها، مديريت، سياست‌ها نياز دارد. بايد از امور فني و اجرايي كشور سياست زدايي شود. ظلمي بزرگي است كه برخي دولت‌ها همه مسائل فني و اجرايي را سياسي كرده‌اند. اگر پست‌هاي سياسي از پست‌هاي اجرايي و فني تفكيك نشوند، نمي‌توان انتظار داشت كشور در مسير بهبود قرار گيرد. دبيركل حزب كارگزاران سازندگي افزود: انتخاب حق مردم است و نمي‌توان مردم را مجبور كرد كه به گروهي راي ندهند. منتخبان مردم هم نبايد مسائل اجرايي و فني را سياست زده كنند. پست‌هاي سياسي بايد به برخي اعضاي كابينه، استانداران و برخي معاونت‌ها محدود باشد و پست‌هاي فني نبايد سياست زده شوند. وي در ادامه گفت: راه‌حل مسائل كشور قهر با مسائل سياسي، تن دادن به راهكارهاي انقلابي و دعوت مردم به خيابان نيست، بلكه اصلاحات البته فراتر از جبهه اصلاحات است. بايد اصلاحات باور شود. 

ارسال نظر