غربالگري ۲۷ ميليون ايراني در پويش ملي سلامت

۱۴۰۲/۱۰/۰۹ - ۰۱:۱۰:۲۹
کد خبر: ۳۰۳۵۸۲

وزير بهداشت از غربالگري بيش از ۲۷ ميليون نفر از جمعيت بالاتر از ۱۸ سال كشور در پويش ملي سلامت خبر داد. به گزارش ايسنا، بهرام عين‌اللهي با اشاره به توجه كمتر شهرنشينان به سلامت خود، گفت: وقتي بيماري‌هايي مانند سكته‌هاي قلبي و مغزي حادث مي‌شود، درمان بيماري‌ها اهميت پيدا مي‌كند؛ درحالي كه با رعايت اصول ساده بهداشتي مي‌توان از بسياري از بيماري‌ها و عوارض آن، پيشگيري كرد.

وزير بهداشت از غربالگري بيش از ۲۷ ميليون نفر از جمعيت بالاتر از ۱۸ سال كشور در پويش ملي سلامت خبر داد. به گزارش ايسنا، بهرام عين‌اللهي با اشاره به توجه كمتر شهرنشينان به سلامت خود، گفت: وقتي بيماري‌هايي مانند سكته‌هاي قلبي و مغزي حادث مي‌شود، درمان بيماري‌ها اهميت پيدا مي‌كند؛ درحالي كه با رعايت اصول ساده بهداشتي مي‌توان از بسياري از بيماري‌ها و عوارض آن، پيشگيري كرد. وي با بيان اينكه امروزه حدود سه چهارم مردم كشورمان شهرنشين هستند، خاطرنشان كرد: با توسعه شهرنشيني، توجه افراد به سلامتشان كاهش يافته و وزارت بهداشت براي سنجش سلامت مردم، پويش ملي سلامت را از ۲۰ آبان در سراسر كشور به صورت خوداظهاري و پذيرش مراجعات حضوري آغاز كرده كه طي آن سلامت مردم به ويژه در زمينه پرفشاري خون و ديابت، ارزيابي مي‌شود. تاكنون ۲۷ ميليون نفر از جمعيت بالاي ۱۸ سال در كشور غربالگري شده‌اند. عين‌اللهي ادامه داد: اصل كلي و مهم در تامين سلامت، خودمراقبتي است. وضعيت تغذيه به ويژه از حيث مصرف غذاهاي فرنگي مانند فست فودها با چربي و نمك بالا و همچنين تحرك بدني، مناسب نيست كه با انجام طرح‌هايي مانند پويش ملي سلامت و برنامه ملي سلامت خانواده مي‌توان از عوارض اين عوامل زمينه ساز
 بيماري‌هاي مختلف، پيشگيري كرد. وزير بهداشت همچنين با اشاره به نتايج پويش ملي سلامت يادآور شد: در اين پويش تاكنون ۵۳۸ هزار نفر با احتمال فشارخون بالا، ۳۲۳ هزار نفر با احتمال ديابت جديد، پنج ميليون و ۸۲۵ هزار نفر در فاز پيش فشارخون بالا و يك ميليون و ۹۵۳ هزار نفر در فاز پيش ديابت شناسايي شده‌اند.

ارسال نظر