صادرات محصولات نفتي روسيه كاهش يافت

۱۴۰۲/۱۰/۰۸ - ۲۳:۵۳:۰۱
کد خبر: ۳۰۳۵۴۲

صادرات محصولات نفتي روسيه با افت ارسال ديزل، نفتا و نفت كوره، بر مبناي هفتگي كاهش يافت. به گزارش ايسنا، اطلاعات شركت تحليل داده ورتكسا كه توسط بلومبرگ گردآوري شد، نشان مي‌دهد كه آمار هفتگي صادرات محصولات نفتي روسيه در هفته منتهي به ۲۴ دسامبر، به ۲.۵ ميليون بشكه در روز رسيد كه ۶۶۶ هزار بشكه در روز كمتر از آمار بازبيني شده براي هفت روز منتهي به ۱۷ دسامبر بود. با اين حال، ميانگين چهار هفته‌اي صادرات، با افزايش پالايش نفت در پالايشگاه‌هاي روسيه، به بالاترين ميزان در بيش از هفت ماه گذشته رسيد.

صادرات محصولات نفتي روسيه با افت ارسال ديزل، نفتا و نفت كوره، بر مبناي هفتگي كاهش يافت. به گزارش ايسنا، اطلاعات شركت تحليل داده ورتكسا كه توسط بلومبرگ گردآوري شد، نشان مي‌دهد كه آمار هفتگي صادرات محصولات نفتي روسيه در هفته منتهي به ۲۴ دسامبر، به ۲.۵ ميليون بشكه در روز رسيد كه ۶۶۶ هزار بشكه در روز كمتر از آمار بازبيني شده براي هفت روز منتهي به ۱۷ دسامبر بود. با اين حال، ميانگين چهار هفته‌اي صادرات، با افزايش پالايش نفت در پالايشگاه‌هاي روسيه، به بالاترين ميزان در بيش از هفت ماه گذشته رسيد. صادرات محصولات نفتي از روسيه در چهار هفته منتهي به ۲۴ دسامبر، به ۲.۶ ميليون بشكه در روز رسيد كه ۱۵۷ هزار بشكه در روز نسبت به دوره قبلي افزايش داشت.
از زماني كه مسكو انتشار اطلاعات رسمي را متوقف كرد، صادرات نفت روسيه براي برآورد توليد نفت اين كشور به دقت رصد مي‌شود. روسيه به نشانه همبستگي با عربستان سعودي كه شريك اصلي مسكو در گروه اوپك پلاس است، متعهد شده است كه تا پايان سال ۲۰۲۳، صادرات نفت خود را به ميزان ۳۰۰ هزار بشكه در روز را كاهش دهد.
در نشست اخير وزيران اوپك پلاس، روسيه اعلام كرد كه كاهش صادرات خود را به ۵۰۰ هزار بشكه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ افزايش خواهد داد و ميزان صادرات ماه مه و ژوئن سال ۲۰۲۳، سطح مبناي اين كاهش خواهد بود كه شامل ۳۰۰ هزار بشكه در روز نفت خام و ۲۰۰ هزار بشكه در روز فرآورده‌هاي نفتي است. صادرات ديزل و گازوئيل روسيه بر مبناي هفتگي، يك چهارم كاهش يافت و به بيش از يك ميليون بشكه در روز رسيد كه كمترين ميزان در سه هفته اخير است. هيچ محموله‌اي به امريكاي جنوبي ارسال نشد، در حالي كه محموله‌هايي كه به مقصد خاورميانه مي‌رفتند، به بالاترين ميزان در ۱۳ هفته گذشته رسيدند.
هنوز محدوديت‌هايي براي صادرات ديزل زمستاني روسيه وجود دارد زيرا صادرات تنها در صورتي مجاز است كه سوخت از طريق خط لوله به بنادر تحويل داده شود و پالايشگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد از توليد خود را در خانه نگه دارند.
ارسال محموله‌هاي نفتا با ۳۶ درصد كاهش بر مبناي هفتگي، به ۳۸۲ هزار بشكه در روز رسيد كه كمترين ميزان در سه هفته اخير است. حجم صادرات به آسيا كاهش يافته اما صادرات به آفريقا و خاورميانه افزايش يافته است. صادرات بنزين و مواد بِلندينگ، به ۲۳ هزار بشكه در روز رسيد كه پايين‌ترين ميزان از اواسط اكتبر بود. در همين بين، ارسال محموله‌هاي سوخت جت بر مبناي هفتگي، رشد بيش از دو برابري داشت و به ۱۰۶ هزار بشكه در روز رسيد. بر اساس گزارش بلومبرگ، صادرات نفت كوره با وجود افزايش ارسال محموله‌ها به آفريقا، ۱۷ درصد بر مبناي هفتگي كاهش يافت و به حدود ۶۹۲ هزار بشكه در روز رسيد. ارسال محموله‌هاي خوراك پالايشگاه مانند گازوئيل خلأ، ۷۳ درصد افزايش يافت و به ۲۸۱ هزار بشكه در روز رسيد.

ارسال نظر