زمان عرضه اوليه هفدهمين شركت جديد قطعي شد

۱۴۰۲/۱۰/۰۷ - ۰۰:۴۴:۴۰
کد خبر: ۳۰۳۴۶۷

هفدهمين شركت جديد سال با عرضه اوليه ۱۲ درصد سهام نخريسي و نساجي خسروي خراسان طي دو مرحله به روش تركيبي، ۱۱ دي در فرابورس وارد مي‌شود. در حالي روز شش دي ماه ۱۰ درصد از سهام گروه مالي داتام عرضه اوليه مي‌شود كه نخريسي و نساجي خسروي خراسان به عنوان هفدهمين شركت تازه وارد از طريق فرابورس، دوشنبه ۱۱ دي وارد بازار مي‌شود.

هفدهمين شركت جديد سال با عرضه اوليه ۱۲ درصد سهام نخريسي و نساجي خسروي خراسان طي دو مرحله به روش تركيبي، ۱۱ دي در فرابورس وارد مي‌شود. در حالي روز شش دي ماه ۱۰ درصد از سهام گروه مالي داتام عرضه اوليه مي‌شود كه نخريسي و نساجي خسروي خراسان به عنوان هفدهمين شركت تازه وارد از طريق فرابورس، دوشنبه ۱۱ دي وارد بازار مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، مقرر شده ۳۶ ميليون سهم معادل ۱۲ درصد سهام “نخريس “ در دو مرحله با قيمت ارزش‌گذاري ۶۰۸۹۳ ريالي در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه مي‌شود كه در مرحله اول ۴ درصد با حداكثر سهميه ۲۴۰ هزار سهمي به سرمايه‌گذاران واجد شرايط به روش حراج و در مرحله دوم، ۸ درصد ديگر همان روز با حداكثر سهميه ۳۰ سهمي به سهامداران حقيقي و حقوقي به روش قيمت ثابت كشف شده تعلق مي‌گيرد. مشاور عرضه هم كارگزاري رضوي و متعهد خريد تامين سرمايه خليج فارس است.
طي سال جاري سهام ۱۵ شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد، كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان، بهار رز عاليس چناران، سرمايه‌گذاري الماس حكمت ايرانيان، گروه مالي شهر، نيان الكترونيك، توسعه صنايع و معادن كوثر، مخازن گاز طبيعي آسيا ناما، خمير مايه رضوي، صبا فولاد خليج فارس، توسعه فن افزار توسن، مولد نيروگاهي تجارت فارس، تامين سرمايه كاردان، پرتو بار فرابر خليج فارس و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن كروميت كاوندگان ﺑﻨﺎ عرضه اوليه شده و پس از عرضه امروز گروه مالي داتام، نخريسي و نساجي خسروي خراسان هفدهمين سهم جديد سال بشمار مي‌رود.

ارسال نظر