افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران

۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۰۱:۴۸:۴۶
کد خبر: ۳۰۳۳۴۳

وحيد روشن قلب، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه مطرح كردن روش‌هاي افزايش سرمايه، در اين بخش روش افزايش سرمايه «از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران» را تشريح كرد.

وحيد روشن قلب، مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه مطرح كردن روش‌هاي افزايش سرمايه، در اين بخش روش افزايش سرمايه «از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران» را تشريح كرد. وي با اشاره به اولين روش افزايش سرمايه گفت: روش نخست انجام افزايش سرمايه، استفاده از مطالبات و آورده نقدي سهامداران است كه در اين روش سهامداران بايد ارزش اسمي سهام جديد را به حساب شركت واريز كرده يا با استفاده از مطالبات و تبديل آن مطالبات به ارزش اسمي سهام جديد، اقدام به مشاركت در افزايش سرمايه كنند. به گفته روشن قلب؛ سهامداراني كه در روز مجمع سهامدار شركت بودند، به آنها حق تقدم مشاركت در اين افزايش سرمايه تعلق مي‌گيرد و از اين رو سهامداراني كه حق تقدم به آنها تعلق گرفته، مي‌توانند اقدام به مشاركت در افزايش سرمايه يا واگذاري حق تقدم‌هاي خود در بازار كرده و خريداران آن حق تقدم، اقدام به مشاركت در افزايش سرمايه كنند. مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد: از ابتداي امسال تاكنون، براي ۵۳ شركت به مبلغ ۹۹ هزار ميليارد تومان از اين محل مجوز انجام افزايش سرمايه صادر شده است.

ارسال نظر