به‌راحتي نمي‌توان از مسير اعتياد بازگشت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۰۲:۰۱:۳۳
کد خبر: ۳۰۱۵۱۵
به‌راحتي نمي‌توان از مسير اعتياد بازگشت

مشاور رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در امور امنيتي و انتظامي تاكيد كرد كه بايد كاري كنيم تا مردم، مسوولان و آحاد مختلف جامعه براي پيشگيري از اعتياد به ميدان بيايند. به گزارش ايسنا، سردار حسين اشتري در حاشيه برگزاري نمايشگاه ياريگران زندگي گفت: اينكه بتوانيم آسيب‌هايي كه در جامعه وجود دارد را منعكس و راه‌هاي پيشگيري از آن را به مردم و قشر جوان ارايه دهيم كار لازم و ارزشمندي است.

مشاور رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در امور امنيتي و انتظامي تاكيد كرد كه بايد كاري كنيم تا مردم، مسوولان و آحاد مختلف جامعه براي پيشگيري از اعتياد به ميدان بيايند. به گزارش ايسنا، سردار حسين اشتري در حاشيه برگزاري نمايشگاه ياريگران زندگي گفت: اينكه بتوانيم آسيب‌هايي كه در جامعه وجود دارد را منعكس و راه‌هاي پيشگيري از آن را به مردم و قشر جوان ارايه دهيم كار لازم و ارزشمندي است. نمايشگاه ياريگران زندگي مي‌تواند تاثير بسزايي در پيشگيري از جرايم مرتبط با اعتياد داشته باشد. فرمانده پيشين پليس كشور با اشاره به نمايشگاه ياريگران زندگي گفت: اين نمايشگاه مي‌گويد «بايد به كساني كه از ما خواسته به ناحقي دارند، نه بگوييم.» مي‌خواهند مسيري را جلوي پاي ما بگذارند كه به ضرر ما و جامعه ما خواهد بود.ياريگران زندگي كه در اقشار مختلف، بين مردم و در سازمان‌هاي دولتي، مدارس و مراكز آموزشي هستند و اكنون ستاد مبارزه با مواد مخدر را در اين امر مهم ياري مي‌دهند، نقش ارزشمندي دارند. وي تصريح كرد: در جامعه‌اي هستيم كه بايد براي خنثي كردن آسيب‌هاي اجتماعي به صورت جدي برنامه‌ريزي كنيم و لازمه پيشگيري از اين آسيب‌ها افزايش آگاهي مردم به ويژه قشر جوان است. 

ارسال نظر