۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادي راكد داريم

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۰۱:۵۰:۲۸
کد خبر: ۳۰۱۵۰۹

يك مقام مسوول گفت: در ابتداي دولت سيزدهم بيش از ۵۰ هزار واحد اقتصادي تعطيل و نيمه تعطيل داشتيم كه با تشكيل نهضت احياي واحدهاي اقتصادي در دولت تاكنون ۶ هزار و ۵۵۳ واحد توليدي احيا شد.

يك مقام مسوول گفت: در ابتداي دولت سيزدهم بيش از ۵۰ هزار واحد اقتصادي تعطيل و نيمه تعطيل داشتيم كه با تشكيل نهضت احياي واحدهاي اقتصادي در دولت تاكنون ۶ هزار و ۵۵۳ واحد توليدي احيا شد. به گزارش خبرگزاري مهر، اميرحسين مدني با بيان اينكه در ابتداي دولت سيزدهم بيش از ۵۰ هزار واحد تعطيل و نيمه تعطيل داشتيم، اظهار كرد: از ابتداي دولت سيزدهم و تشكيل نهضت احياي واحدهاي اقتصادي در دولت تاكنون ۶ هزار و ۵۵۳ واحد توليدي احيا شد و به چرخه توليد بازگشت. اين ميزان احيايي كه اتفاق افتاده ۱۴۵ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده و در مجموع به واسطه اين احيا، ۱۸۲ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده است. وي افزود: امسال بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع براي احياي واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل اختصاص خواهد يافت كه تاكنون از اين ميزان، ۶ هزار ميليارد تومان پرداخت شد البته در شش ماهه دوم پرداخت‌ها سرعت خواهد گرفت. سال گذشته هم حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان منابع براي احياي واحدهاي اقتصادي سرمايه‌گذاري شد.

ارسال نظر