كدام شركت سود بهتري ساخت؟

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۰۱:۱۲:۲۶
کد خبر: ۳۰۱۴۹۱
كدام شركت سود بهتري ساخت؟

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌هاي بورسي است. در اين گزارش صورت مالي دو شركت شركت معدني و صنعتي گل و گهرو شركت داروسازي توليد دارو بررسي شده است.

هر روز شاهد انتشار صورت مالي‌هاي جديد در سامانه كدال هستيم كه اين صورت مالي‌ها نشان‌دهنده وضعيت شركت‌هاي بورسي است. در اين گزارش صورت مالي دو شركت شركت معدني و صنعتي گل و گهرو شركت داروسازي توليد دارو بررسي شده است.

 

تحليل بنيادي سهام كگل

شركت معدني و صنعتي گل و گهر در تابلوي اصلي بازار اول بورس تهران با نماد كگل شناخته مي‌شود. ارزش سهام اين شركت در حال حاضر نزديك به 197 هزار و 340 ميليارد تومان است و 18 درصد از سهام اين مجموعه در بازار سهام شناور است. سهام كگل با ارزش بازاري خود، يكي از ده نماد بزرگ بورس تهران پس از نمادهاي فارس، فولاد، فملي و شستا به شمار مي‌رود. شركت گروه مالي سرمايه‌گذاري اميد، شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات و شركت فولاد مباركه اصفهان بزرگ‌ترين سهامداران شركت معدني و صنعتي گل و گهر به شمار مي‌روند. نكته قابل توجه در صورت‌هاي مالي نيمساله شركت معدني و صنعتي گل و گهر كاهش سود ناخالص و خالص اين مجموعه به نسبت صورت‌هاي مالي سه ماهه است. افت سود كگل در تابستان امسال نشان مي‌دهد نگراني‌هاي سال قبل در خصوص كاهش حاشيه سود اين مجموعه به وقوع پيوسته و پس از چندين سال، اين مجموعه با زيان ناخالص و خالص فصلي مواجه است.

 

افزايش 15 همتي فروش گل گهر در 7 ماهه 1402

شركت معدني و صنعتي گل و گهر، مشابه ديگر شركت‌هاي هم صنعت خود، با وجود شرايط نامطلوب بهاي تمام شده محصولات و نرخ فروش دستوري با وجود محدوديت‌هاي صادراتي اين صنعت با توجه به نياز داخل كه موجب ثبت زيان ناخالص در جريان عملياتي شركت مي‌شود؛ در سال جاري رشد فروش قابل توجهي را پشت سر مي‌گذارد. شركت معدني و صنعتي گل و گهر در سال 1400 با 46 هزار و 754 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 3 هزار و 896 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. كگل در سال 1401 رشد درآمدزايي نداشت و با 46 هزار و 421 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 3 هزار و 868 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه كگل در سال 1400 به اسفند ماه با 11 هزار و 828 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 15 هزار و 265 ميليارد تومان اين‌بار نيز به اسفند ماه تعلق داشت و آبان ماه 1401 بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد. شركت معدني و صنعتي گل و گهر در هفت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكرد بهتري به نسبت هفت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي مهر ماه امسال 35 هزار و 810 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 20 هزار و 870 ميليارد توماني هفت ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 72 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 14 هزار و 941 ميليارد توماني داشته است. در اين هفت ماهه، بيشترين ميزان فروش به خرداد ماه با 6 هزار و 403 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به فروردين ماه با 105 درصد رشد تعلق گرفته است.

 

ثبت زيان خالص براي گل گهر در تابستان

شركت معدني و صنعتي گل و گهر يكي از بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به شمار مي‌رود. با وجود پتانسيل‌هاي بالاي صنعت استخراج كانه‌هاي فلزي در كنار زنجيره فعال فولاد و فلزات رنگين در كشور، صورت‌هاي مالي اين شركت بيانگر روند درآمدزايي و سودآوري مناسبي در اين مجموعه نيست. كگل در سال‌هاي اخير از حاشيه سود قابل توجهي برخوردار بود و حتي بيش از 10 هزار ميليارد تومان سود خالص فصلي نيز براي اين شركت معدني به ثبت رسيده بود. با اين وجود، محدوديت‌هاي حال حاضر اين صنعت موجب شده تا شركت‌ها نتواند فروشي متناسب با بهاي توليدات دريافت كنند. اين درحالي است كه صنايع استخراجي، با توجه به مصرف بالاي منابع طبيعي، در كشورهاي صنعتي سودآوري بالايي را به ثبت مي‌رسانند.شركت معدني و صنعتي گل و گهر در سال‌هاي گذشته روند درآمدزايي خود را به خوبي افزايش داده است؛ اما روند نزولي حاشيه سود اين شركت فصل به فصل شديدتر مي‌شود. كگل در بهار امسال 4 هزار و 826 ميليارد تومان سود خالص به ثبت رساند؛ در حالي كه سود خالص بهار 1401 اين شركت 3 هزار و 162 ميليارد تومان بوده است. عملكرد تابستان گل و گهر نيز به نسبت سود خالص تابستان 1401 وخيم شده است. شركت معدني و صنعتي گل و گهر در تابستان امسال با زيان ناخالص هزار و 91 ميليارد توماني مواجه شد كه به 704 ميليارد تومان زيان خالص منجر شد؛ در حالي كه سود خالص تابستان 1401 اين شركت 565 ميليارد تومان بوده است.

 

تحليل بنيادي سهام دتوليد

سهام شركت داروسازي توليد دارو در بازار اول فرابورس ايران با نماد دتوليد شناخته مي‌شود. ارزش بازاري سهام توليد دارو در حال حاضر هزار و 139 ميليارد تومان است.شركت سرمايه‌گذاري البرز به تنهايي بيش از 54 درصد از سهام توليد دارو را تحت تملك دارد و شركت مشاوره سرمايه‌گذاري تأمين سرمايه نوين دومين سهامدار عمده دتوليد به شمار مي‌رود. دو محصول مايعات و جامدات شركت توليد دارو بخش اصلي فروش عملياتي اين شركت داروسازي را در بر مي‌گيرد. توليد دارو مشابه ديگر شركت‌هاي داروساز كشور با توجه به اهميت تورم بهداشت و درمان در فضاي اقصادي كشور، درگير قيمت‌گذاري‌هاي دستوري است. تعيين قيمت داروها براي داروسازان مي‌توانست موجب زيان‌دهي اين شركت‌ها شود و صنعت داروسازي كشور به شرايط مشابه صنعت خودرو و بانكداري دچار شود اما بالا بودن سطح خصوصي‌سازي در اين صنعت و اهميت بالاي تداوم توليدات اين مجموعه‌ها در قيمت‌هاي منطقي و اقتصادي موجب شده تا شركت‌هاي اين صنعت با نحوه قيمت‌گذاري دستوري خاصي مواجه باشند كه با تأمين ارز خوش قيمت براي واردات مواد اوليه اين صنعت موجب تعادل در سود ناخالص داروسازان شده است.

رشد 68 درصدي فروش داروسازي توليد دارو در 7 ماهه 1402

شركت داروسازي توليد دارو در سال جاري رشد فروش قابل توجهي را پشت سر گذاشته است. شركت داروسازي توليد دارو در سال 1400 با 248 ميليارد تومان فروش، به‌طور متوسط ماهانه 21 ميليارد تومان درآمدزايي كرده است. توليد دارو در سال 1401 بيش از 78 درصد رشد درآمدزايي داشت و با 443 ميليارد تومان فروش به متوسط ماهانه 37 ميليارد توماني دست پيدا كرد. بيشترين ميزان فروش ماهانه داروسازي توليد دارو در سال 1400 به آذر ماه با 30 ميليارد تومان درآمد عملياتي تعلق گرفت و در سال 1401 با 53 ميليارد تومان به بهمن ماه تعلق داشت و مرداد ماه 1401 با 277 درصد بيشترين ميزان افزايش فروش به نسبت ماه مشابه در سال قبل را به خود اختصاص داد. شركت داروسازي توليد دارو در هفت ماهه طي شده از سال جاري نشان داده كه عملكرد بهتري به نسبت هفت ماهه ابتدايي سال قبل در زمينه درآمدزايي داشته است. اين شركت تا انتهاي مهر ماه امسال 362 ميليارد تومان فروش داشته كه به نسبت فروش 215 ميليارد توماني هفت ماهه ابتدايي سال 1401 رشد 68 درصدي و به زبان ديگر، افزايش 147 ميليارد توماني داشته است. در اين هفت ماهه، بيشترين ميزان فروش به مهر ماه با 79 ميليارد تومان تعلق گرفته و بيشترين افزايش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نيز به مهر ماه با 115 درصد رشد تعلق گرفته است.

 

افزايش 392 درصدي سود‌ خالص دتوليد  در تابستان

شركت داروسازي توليد دارو سال 1401 را با حاشيه سود ناخالص 29 درصدي و حاشيه سود خالص 8.9 درصدي پشت سر گذاشت. دتوليد در سال قبل توانست 444.1 ميليارد تومان فروش به ثبت برساند كه 127 ميليارد تومان آن به سود ناخالص تبديل شد و در نهايت 29 ميليارد تومان سود خالص بر جاي ماند. نكته قابل توجه در صورت‌هاي مالي دتوليد عملكرد فصل تابستان اين مجموعه بوده است. شركت داروسازي توليد دارو در تابستان امسال توانسته است به 30.4 ميليارد تومان سود خالص فصلي با وجود درآمد 177.6 ميليارد توماني دست پيدا كند. رشد شديد و عجيب حاشيه سود دتوليد در تابستان امسال احتمالاً به دليل افزايش نرخ فروش محصولات بوده كه از رشد قيمت مواد اوليه توليدات اين مجموعه كمتر بوده است. ارز اختصاصي به شركت‌هاي داروسازي براي واردات مواد اوليه داروها را نيز نبايد از قلم انداخت. اين يارانه مخفي صنعت دارو موجب شده تا داروسازان شرايط پيچيده‌اي را براي دستيابي به سود خالص طي نكنند و قيمت‌گذاري دستوري عامل زيان‌سازي آنها نشود.

ارسال نظر