روايت جدول رضايت مصرف‌كنندگان از كالاها؛ خودرو آخر شد

روايت جدول رضايت مصرف‌كنندگان از كالاها؛ خودرو آخر شد

۱۴۰۲/۰۸/۲۹ - ۰۱:۴۰:۲۴
کد خبر: ۳۰۱۴۴۶

بررسي ميزان رضايت مصرف‌كنندگان از كالاها‌ي مختلف نشان مي‌دهد كه خودرو با كمترين ميزان رضايت در قعر جدول رضايت از مشتريان ايستاد و ماكاروني و مايع ظرفشويي توانستند در رتبه اول قرار گيرند. ارزيابي‌ صورت گرفته نشان‌ مي‌دهد البته اين اولين‌بار نيست كه خودرو در جلب رضايت مشتري در جايگاه آخر قرار گرفته است و در بيشتر مواقع رتبه آخر جلب رضايت مشتري به خودروهاي داخلي رسيده است.

بررسي ميزان رضايت مصرف‌كنندگان از كالاها‌ي مختلف نشان مي‌دهد كه خودرو با كمترين ميزان رضايت در قعر جدول رضايت از مشتريان ايستاد و ماكاروني و مايع ظرفشويي توانستند در رتبه اول قرار گيرند. ارزيابي‌ صورت گرفته نشان‌ مي‌دهد البته اين اولين‌بار نيست كه خودرو در جلب رضايت مشتري در جايگاه آخر قرار گرفته است و در بيشتر مواقع رتبه آخر جلب رضايت مشتري به خودروهاي داخلي رسيده است.  گزارش منتشر شده از سوي سازمان ملي استاندارد، براي سال پايه‌ ۱۴۰۱ در ۳۱ استان كشور از طريق ادارات كل استاندارد استان‌ها و با نظرسنجي از ۲۰ هزار مصرف‌كننده نهايي در محل زندگي يا مراكز خريد به صورت پيمايشي با پرسشنامه صورت گرفته است. در اين پرسشنامه گروه‌هاي كالايي مختلف از جمله «تجهيزات ارتباطي»، «لوازم خونگي»، «مبلمان» و «كفپوش‌ها» و «كالاي منزل» در خوشه اول قرار دارند كه توانسته‌اند بيشترين رضايت مصرف‌كنندگان رو به دست آوردن و خوشه ششم كه كمترين رضايت مردمي رو داشته شامل گروه‌هاي كالايي مثل دخانيات و وسايل نقليه بوده است.  از بين ساير گروه‌هاي كالايي «موادخوراكي»، «وسايل خانگي اصلي» و «كالاي شخصي» در خوشه دوم و همچنين «ابزار و تجهيزات منزل»، «تجهيزات سمعي بصري»، «ظروف غذاخوري»، «نوشيدني و كفش» در خوشه سوم قرار دارد. همچنين «پوشاك» در خوشه چهارم و «تجهيزات حمل‌ونقل» در خوشه پنجم قرار دارند. بديهي است كه گروه‌هاي كالايي خوشه‌هاي اولي رضايت بيشتر و در گروه‌ خوشه‌ آخر كمترين رضايت را به خود اختصاص داده‌اند. براساس اين گزارش در حوزه ساير گروه‌هاي كالايي، «نوشيدني» در خوشه دوم، مواد خوراكي، پوشاك، كالاي شخصي در خوشه سوم و «تجهيزات حمل و نقل»، «ظروف غذاخوري» و «لوازم پارچگي خانگي» در خوشه چهارم از نظر نرخ مشاركت قرار دارند. همچنين «مبلمان» و «كفپوش‌ها» در خوشه پنجم، «ابزار و تجهيزات منزل»، «تجهيزات ارتباطي»، «وسايل خانگي اصلي» در خوشه ششم و «دخانيات» در خوشه هفتم قرار دارند. در اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه در شاخص نرخ شكايت «كالاي منزل» در خوشه يك كمترين شكايت و دو گروه «تجهيزات سمعي بصري» و «وسايل نقليه» در خوشه هشتم بيشترين ميزان شكايت را به خود اختصاص داده‌اند. در حوزه ساير گروه‌هاي كالايي، «نوشيدني» در خوشه دوم، «مواد خوراكي»، «پوشاك»، «كالاي شخصي» در خوشه سوم و «تجهيزات حمل و نقل»، «ظروف غذاخوري» و «لوازم پارچگي خانگي» در خوشه چهارم از نظر نرخ مشاركت قرار دارند. 

ارسال نظر