ركود مهمان هميشگي فولادي‌ها

ركود مهمان هميشگي فولادي‌ها

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۰۱:۴۱:۳۵
کد خبر: ۳۰۱۳۵۰

ظرف چهارمين هفته از آبان ماه امسال كمتر از 50 درصد شمش فولاد و ميلگرد فولادي عرضه شده در رينگ صنعتي بورس كالاي ايران معامله شد. بالغ بر 284 هزار تن ميلگرد فولادي ظرف چهارمين هفته از آبان ماه در رينگ صنعتي بورس كالاي ايران عرضه شد؛ اگرچه روند معاملات هفتگي مقاطع طويل فولادي حاكي از آن است كه ركود سنگين مصرفي و سرمايه‌اي حاكم بر بازار باعث مي‌شود تا بخش عمده‌اي از اين محصول عرضه شده، بدون متقاضي خواهد ماند، اما الزام صنايع بر عرضه در بورس كالا براي دريافت مجوز صادرات باعث مي‌شود تا صنايع تكميلي با علم به عدم فروش محصول چاره‌اي جز عرضه كل محصول توليدي در بازار فيزيكي نداشته باشند.

اكو ايران| ظرف چهارمين هفته از آبان ماه امسال كمتر از 50 درصد شمش فولاد و ميلگرد فولادي عرضه شده در رينگ صنعتي بورس كالاي ايران معامله شد. بالغ بر 284 هزار تن ميلگرد فولادي ظرف چهارمين هفته از آبان ماه در رينگ صنعتي بورس كالاي ايران عرضه شد؛ اگرچه روند معاملات هفتگي مقاطع طويل فولادي حاكي از آن است كه ركود سنگين مصرفي و سرمايه‌اي حاكم بر بازار باعث مي‌شود تا بخش عمده‌اي از اين محصول عرضه شده، بدون متقاضي خواهد ماند، اما الزام صنايع بر عرضه در بورس كالا براي دريافت مجوز صادرات باعث مي‌شود تا صنايع تكميلي با علم به عدم فروش محصول چاره‌اي جز عرضه كل محصول توليدي در بازار فيزيكي نداشته باشند. به اين ترتيب در ميانه عدم فروش ميلگرد از بورس كالا، عرضه‌هاي سنگين در اين بازار ادامه‌دار است. اما اين الزام نادرست باعث شده تا صنايع در صادرات با چالش مواجه شوند و مشتريان خارجي با استناد به نبود تقاضاي داخلي از فرصت چانه‌زني بيشتري براي خريد محصولات توليد ايران برخوردار باشند. اگرچه عرضه محصول در رينگ فيزيكي بورس كالا باعث شفافيت در معاملات مي‌شود، اما الزام به عرضه در محصولاتي نظير مقاطع طويل فولادي كه در بازه زماني بلندمدت واحدهاي توليدي بدون مشتري هستند، نادرست بوده و تنها تحميل هزينه‌اي نادرست به صنايع كشور است. براي 284 هزار تن انواع ميلگرد فولادي عرضه شده در بازار فيزيكي بورس كالا تقاضايي برابر 66 هزار تن به ثبت رسيد و در نهايت حدود 36 هزار تن محصول از اين بازار معامله شد. به اين ترتيب ظرف چهارمين هفته از آبان ماه 12.6 درصد از عرضه ميلگرد فولادي معامله شد. ميلگرد فولادي بسته به نوع محصول با نرخ پايه‌اي در بازه 18 هزار تومان تا 21 هزار و 300 تومان روامه رينگ صنعتي بورس كالاي ايران شد. تفاوت قيمت پايه عمدتا مربوط به نوع محصول توليدي بود. در نهايت 35 هزار و 920 تن انواع ميلگرد با ميانگين قيمت 21 هزار و 100 تومان از اين بازار مورد معامله قرار گرفت. با احتساب ماليات ارزش افزوده و كارمزد اركان بورس، قيمت تمام شده فروش ميلگرد از اين بازار به 23 هزار تومان مي‌رسد. اين در حالي است كه در شرايط كنوني ميلگرد در بازار آزاد تهران نيز در همين محدوده قيمتي عرضه شده و به دليل ركود بدون مشتري است. هر كيلوگرم ميلگرد فولادي در روز چهارشنبه 24 آبان ماه با ميانگين نرخ 23 هزار و 300 تومان در بازار آزاد تهران معامله شد. قيمت پايه مقاطع طويل فولادي براي عرضه در بازار فيزيكي بورس كالا به شكل مستمري كاهش يافته است، اما اين افت نرخ باعث رونق رينگ مقاطع طويل فولادي نشده است؛ تقاضاي ضعيف داخلي، نبود چشم‌انداز روشن از آينده و انباشت محصول در انبار تجار با نرخ‌هايي كمتر باعث شده تا كاهش قيمت پايه نتواند اين بازار راكد را تحريك كند. 

ارسال نظر