غلظت ۳ گاز گلخانه‌اي در سال ۲۰۲۲ به سطحي بي‌سابقه‌ رسيد

غلظت ۳ گاز گلخانه‌اي در سال ۲۰۲۲ به سطحي بي‌سابقه‌ رسيد

۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۰۱:۴۹:۲۵
کد خبر: ۳۰۱۳۰۱

سازمان جهاني هواشناسي (WMO) مي‌گويد: غلظت سه گاز اصلي گلخانه‌اي در جو در سال ۲۰۲۲ ميلادي به بالاترين حد خود رسيد. بنا بر اين گزارش در گزارش سالانه اين سازمان كه به تازگي منتشر شد، آمده است كه سطوح جهاني دي‌اكسيد كربن در سال ۲۰۲۲ ميلادي به ۴۱۷.۹ بخش در ميليون (پي‌پي‌ام) رسيد كه ۲.۲ پي‌پي‌ام از سال ۲۰۲۱ بالاتر بود.

سازمان جهاني هواشناسي (WMO) مي‌گويد: غلظت سه گاز اصلي گلخانه‌اي در جو در سال ۲۰۲۲ ميلادي به بالاترين حد خود رسيد. بنا بر اين گزارش در گزارش سالانه اين سازمان كه به تازگي منتشر شد، آمده است كه سطوح جهاني دي‌اكسيد كربن در سال ۲۰۲۲ ميلادي به ۴۱۷.۹ بخش در ميليون (پي‌پي‌ام) رسيد كه ۲.۲ پي‌پي‌ام از سال ۲۰۲۱ بالاتر بود. سطوح جهاني گاز متان نيز در سال ۲۰۲۲ ميلادي، ۱۹۲۳ بخش در بيليون (پي‌پي‌بي) بود كه نسبت به سال قبل از آن ۱۶ پي‌پي‌بي بالاتر بود و ميزان گاز اكسيد نيتروژن هم ۳۳۵.۸ پي‌پي‌بي بود كه ۱.۴ پي‌پي‌بي افزايش داشت. اين سازمان مي‌گويد كه سطوح هر دو گاز در سال ۲۰۲۲ بي‌سابقه بود.

ارسال نظر