گروهي مي‌خواهند اتاق را به حياط خلوت دولت تبديل كنند

گروهي مي‌خواهند اتاق را به حياط خلوت دولت تبديل كنند

۱۴۰۲/۰۸/۲۲ - ۰۲:۱۵:۲۷
کد خبر: ۳۰۰۹۹۸

رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن معتقد است: در چند سال گذشته رويكرد دولت نسبت به اتاق ايران نه تنها سخاوتمندانه نبوده بلكه تلاش كرده تا هرچه بيشتر آن را كنترل كند.

رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن معتقد است: در چند سال گذشته رويكرد دولت نسبت به اتاق ايران نه تنها سخاوتمندانه نبوده بلكه تلاش كرده تا هرچه بيشتر آن را كنترل كند. مهرداد اكبريان گفت: شوراي عالي نظارت بيش از اندازه و وظايف تعيين شده اين شورا در قانون، به موضوع انتخابات هيات رييسه اتاق ايران پرداخته است و اين امر به ضرر اتاق و بخش خصوصي است. وي در گفت‌وگو با «اتاق ايران آنلاين»، ادامه داد: قرار بود اتاق ايران محل امني براي حضور فعالان بخش خصوصي باشد كه قصد حفظ توليد و رونق بازار را دارند؛ اما متأسفانه گروهي با مداخلات مختلف در تلاش براي تبديل اتاق به حياط خلوت دولت هستند. او با بيان اينكه شوراي عالي نظارت در چهارچوب مقررات و آيين‌نامه موجود مسووليت نظارت بر عملكرد اتاق را دارد، افزود: شوراي عالي نبايد از حدود خود فراتر برود و بايد اجازه دهد تا مسائل داخلي بخش خصوصي توسط خود نمايندگان اتاق و اعضاي اين اتاق تصميم‌گيري شود. اكبريان با اشاره به اظهارنظر برخي از اعضاي هيات نمايندگان براي ابطال انتخابات هيات رييسه، گفت: متأسفانه در هر صورت اتاق ايران بازنده خواهد بود. دولت بايد با تسامح و تساهل برخورد كرده و اجازه بدهد تا بخش خصوصي مسير خود را برود و به بلوغ فكري خود برسد. حتي اگر انتخاب اشتباهي انجام داده است هم دولت اجازه بدهد بخش خصوصي با تبعات رأي نامناسب خود مواجه شود. اين نهاد متعلق به بخش خصوصي است و هر نوع دخالتي در آن از سوي نهادهاي ديگر اثرات منفي دارد. وي با اشاره به تبعات منفي تداوم اين كشمكش‌ها بر فعاليت بخش خصوصي و اقتصاد كشور بيان كرد: ما نگران جايگاه اتاق ايران هستيم. نه فقط در موضوع اين دوره انتخابات بلكه اتاق در ادوار گذشته هم بارها با دخالت‌هايي مواجه شده كه مانع از ايفاي نقش واقعي آن در جامعه شده‌اند. اكبريان با بيان اينكه دليل بخشي از اين وضعيت به نگاه دولت براي كنترل هرچه بيشتر اتاق ايران برمي‌گردد، ادامه داد: اما بخش عمده‌تر آن هم به خود اعضاي اتاق و تجار و هيات نمايندگان برمي‌گردد كه بايد نقش خود را فعالانه انجام مي‌دادند و نسبت به آن بي‌توجه بوده‌اند. بيشتر ما تا وقتي بيرون از مسووليت قرار داريم هميشه منتقد هستيم اما وقتي به عنوان نمايندگان اتاق در موقعيت حقوقي قرار مي‌گيريم كه بايد اظهارنظر فعالانه داشته باشيم، منفعل مي‌شويم و وظيفه خود را انجام نمي‌دهيم. اين امر آسيب زيادي به اتاق زده است. او گفت: اغلب كساني كه منتقد اتاق هستند، حتي آنهايي كه مخالف نتيجه انتخابات و طرفدار ابطال آن هستند با فرد خاصي مشكل ندارند بلكه بيشتر با رويه مخالفت هستند و گمان مي‌كنند با قرار گرفتن فرد ديگر در اين موقعيت، پرچم اتاق افراشته شده و اتاق قدرت خود را به دست خواهد آورد. اكبريان با تأكيد بر اينكه اتاق ايران بايد احيا شود، افزود: اين امر به ديدگاه مسوولان ارتباط زيادي دارد. مسوولان بدانند هرگونه برنامه‌ريزي خرد و كلان براي توسعه، بدون مشورت با بخش خصوصي و مشاركت آنها امكان‌پذير نيست. 

ارسال نظر