احداث بنا با پروانه ساخت 25 سال پيش؟

احداث بنا با پروانه ساخت 25 سال پيش؟

۱۴۰۲/۰۸/۲۲ - ۰۱:۵۴:۰۹
کد خبر: ۳۰۰۹۸۸

رييس و خزانه‌دار شوراي شهرديروز در يكصد و نود و يكمين جلسه دوره ششم شوراي اسلامي شهر تهران، نسبت به ساخت ملكي با ۴ طبقه اضافه در منطقه ۲ پايتخت واكنش نشان دادند. ملكي پروانه ساختش 25 سال پيش صادر شده است. حبيب كاشاني، خزانه‌دار شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره گفت: در منطقه ۲ ملكي با ۴ طبقه اضافه ساخت در حال اجرا بود. اين فضا در سال ۱۳۷۷ پروانه گرفته و ۲۵ سال بعد اقدام به ساخت ۴ طبقه ديگر كرده است.

رييس و خزانه‌دار شوراي شهرديروز در يكصد و نود و يكمين جلسه دوره ششم شوراي اسلامي شهر تهران، نسبت به ساخت ملكي با ۴ طبقه اضافه در منطقه ۲ پايتخت واكنش نشان دادند. ملكي پروانه ساختش 25 سال پيش صادر شده است. حبيب كاشاني، خزانه‌دار شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره گفت: در منطقه ۲ ملكي با ۴ طبقه اضافه ساخت در حال اجرا بود. اين فضا در سال ۱۳۷۷ پروانه گرفته و ۲۵ سال بعد اقدام به ساخت ۴ طبقه ديگر كرده است. با توجه به گذشت اين زمان و تغيير سه‌باره ضوابط شهرسازي طي اين مدت، از شهردار منطقه تقاضا كردم پيگيري جدي كند. از سازمان نظام مهندسي نيز بايد استعلام انجام مي‌شد.
وي افزود: ديروز گفتند كه آقاي كاشاني مخالف است؛ بنده به لحاظ قانوني موضوع را پيگيري كردم و درخواست كردم كه بررسي مجدد صورت بگيرد و اينگونه نباشد كه برداشت شود مي‌توان پروانه گرفت و ۲۵ سال بعد نسبت به ساخت اقدام كرد. از رييس كميسيون شهرسازي درخواست مي‌كنم استعلامي از سازمان نظام مهندسي بگيرد و اميدواريم مشكلي نداشته باشد و ملك به بهره‌برداري برسد. مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در واكنش به اين اظهارات كاشاني گفت: بنده با ۴ طبقه اضافه ساخت موافق نيستم. با توجه به اينكه پروانه ۲۵ سال پيش صادر شده است، بايد تمديد پروانه انجام شود. از نظر محاسبات فني، مصوبه‌اي در شورا داريم كه به دوره سوم برمي‌گردد كه بر اساس آن، اگر دو سال بعد بخواهند ساختماني را بسازند، بايد مجددا محاسبات فني را ارزيابي كنند.  وي تاكيد كرد: اين نمي‌شود كه اگر مردم عادي دو تا سه سال بعد مراجعه كنند، بايد محاسبات به‌روز شود و اگر نهادي بخواهد كه چنين ساخت‌وسازي انجام دهد، بتواند به‌راحتي اين كار را انجام دهد. اين روند درست نيست.

ارسال نظر