نوسازي ناوگان جاده‌اي با واردات ۱۰ هزار خودرو

۱۴۰۲/۰۸/۲۱ - ۰۰:۴۱:۲۰
کد خبر: ۳۰۰۹۳۲

رييس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از نوسازي ناوگان جاده‌اي و باري با واردات ۲ هزار اتوبوس مسافري و ۸ هزار كاميون و كشنده تا بهار ۱۴۰۳ خبر داد.

رييس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از نوسازي ناوگان جاده‌اي و باري با واردات ۲ هزار اتوبوس مسافري و ۸ هزار كاميون و كشنده تا بهار ۱۴۰۳ خبر داد. به گزارش ايرنا، عليرضا احمدي فيني در تشريح برنامه نوسازي ناوگان جاده‌اي كشور توضيح داد: برنامه امسال و بهار سال آينده نوسازي ۱۰ هزار ناوگان مسافري و جاده‌اي است كه طبق پيش‌بيني‌ها ۲ هزار اتوبوس در بخش مسافري و ۸ هزار ناوگان باري به ناوگان حمل و نقل كشور، افزوده خواهد شد. وي با اعلام اينكه طبق آيين‌نامه ماده ۸ قانون هواي پاك از ۴۱۱ هزار كاميون و كشنده و ناوگان باري در بخش جاده‌اي كشور بالغ بر ۲۰۰ هزار ناوگان فرسوده است، افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تسهيلات نوسازي ناوگان باري در بخش جاده‌اي نيازمند ۳۷ هزار ميليارد تومان سرمايه است كه عملاً تامين اين ميزان سرمايه مقدور نيست؛ بنابراين برنامه‌ريزي شده است تا طي برنامه ۵ ساله حداقل نيمي از ناوگان فرسوده نوسازي شود. رييس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت ادامه داد: مصوبات كشنده‌هاي خودروهاي كاركرده باري از سال ۱۳۹۵ مطرح، در سال ۱۳۹۷ اخذ و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ميزان ۲۳ هزار و ۸۰۰ كشنده و كاميون به ناوگان باري كشور افزوده شد كه اين خودروها با يك‌سوم مصرف سوخت نسبت به خودروهاي فرسوده فعاليت مي‌كنند و ميزان تصادف آنها نيز طبق آمارهاي پليس صفر است. به گفته احمدي، در بخش حمل و نقل عمومي برون‌شهري نيز برنامه‌هايي تدوين شده است كه بخشي از آنها در حال عملياتي شدن است. مجوز واردات خودروهاي حمل و نقل مسافري بين‌شهري صادر شد.
احمدي تاكيد كرد: در شرايط فعلي ۱۴ هزار اتوبوس در ناوگان حمل و نقل جاده‌اي در حال ارايه خدمات است كه حدود ۷ هزار اتوبوس فرسوده هستند. براي جبران كمبود ناوگان تا به ۱۷ هزار و ۸۰۰ برسد پيش‌بيني كرديم تا ۳۵۰۰ اتوبوس در قالب واردات بند ص تبصره ۷ قانون بودجه امسال انجام شود و مابقي در قالب مصوبه ۸۵ هزارتايي كه مصوبه آن از سوي شوراي اقتصاد صادر شده است، كارسازي شود.

ارسال نظر