شوراي رقابت ركورد افزايش قيمت خودرو را شكست

شوراي رقابت ركورد افزايش قيمت خودرو را شكست

۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ۰۱:۵۹:۴۱
کد خبر: ۳۰۰۸۸۰

پيش از اين اگر خودروسازان به صورت غيرقانوني اقدام به افزايش قيمت مي‌كردند، اكنون با مجوز شوراي رقابت به‌راحتي اقدام به گراني مي‌كنند.شوراي رقابت با اين تعداد تصويب در خصوص افزايش قيمت، ركورد افزايش قيمت در خودروهاي داخلي و وارداتي را شكسته است.

پيش از اين اگر خودروسازان به صورت غيرقانوني اقدام به افزايش قيمت مي‌كردند، اكنون با مجوز شوراي رقابت به‌راحتي اقدام به گراني مي‌كنند.شوراي رقابت با اين تعداد تصويب در خصوص افزايش قيمت، ركورد افزايش قيمت در خودروهاي داخلي و وارداتي را شكسته است. به گزارش ايرنا، شوراي رقابت در سال جاري به نهاد توليد مجوز براي گرانفروشي خودروسازان تبديل شده و تقريباً هر دو ماه ۳ بار مجوز افزايش قيمت را به خودروسازان داده است. بررسي مصوبه‌هاي شوراي رقابت نشان مي‌دهد كه از ابتداي امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزايش قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي به تصويب رسيده است كه به صورت ميانگين ماهي ۱.۵ مرتبه بوده است.شوراي رقابت با صدور مجوز افزايش قيمت به خودروسازان، اكنون خود عاملي براي گران‌فروشي شده است. پيش از اين اگر خودروسازان به صورت غيرقانوني اقدام به افزايش قيمت مي‌كردند، اكنون با مجوز شوراي رقابت و به راحتي اقدام به گران كردن قيمت‌ها مي‌كنند. شوراي رقابت با اين تعداد تصويب در خصوص افزايش قيمت، ركورد افزايش قيمت در خودروهاي داخلي و وارداتي را شكسته است.
افزايش قيمت‌هاي خودرو در مصوبه شماره‌هاي ۵۵۷، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۴ و ۶۱۵ رقم خورده است.

ارسال نظر