سدهاي كدام استان‌ها آب بيشتري دارند؟

سدهاي كدام استان‌ها آب بيشتري دارند؟

۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ۰۰:۵۱:۰۲
کد خبر: ۳۰۰۸۵۲

آمار بهره‌برداري از سدهاي مخزني كشور تا سيزدهم آبان ماه بيانگر اين است كه ميزان پرشدگي سدهاي مهم استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اردبيل، دو سد آذربايجان شرقي، يك سد هرمزگان، يك سد گيلان، خراسان جنوبي، همدان، گلستان، يك سد استان فارس، مازندران و يك سد استان كرمان زير ۲۰ درصد است.

آمار بهره‌برداري از سدهاي مخزني كشور تا سيزدهم آبان ماه بيانگر اين است كه ميزان پرشدگي سدهاي مهم استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اردبيل، دو سد آذربايجان شرقي، يك سد هرمزگان، يك سد گيلان، خراسان جنوبي، همدان، گلستان، يك سد استان فارس، مازندران و يك سد استان كرمان زير ۲۰ درصد است.
به گزارش ايسنا، ميزان ورودي مخازن كل كشور از ابتداي سال آبي (ابتداي مهرماه) تاكنون معادل ۱.۸۰۰ ميليارد متر مكعب بوده كه در قياس با سال گذشته كه عددي معادل ۱.۴۳۰ ميليارد مترمكعب بوده ۲۶ درصد رشد داشته است. همچنين ميزان كل خروجي سدهاي كشور نيز نسبت به سال قبل با ۳۳ درصد افزايش مواجه بوده است. حجم آب موجود مخازن اكنون ۱۹.۹۴ ميليارد متر مكعب ثبت شده كه اين عدد نسبت به سال قبل كه عددي معادل ۱۷.۸۷۰ ميليارد متر مكعب بوده ۱۲ درصد افزايش يافته است. همچنين حجم پرشدگي سدهاي كشور نيز تا سيزدهم آبان‌ماه ۴۰ درصد است. وضعيت سدهاي مهم (شرب-كشاورزي) از ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهرماه) تا سيزدهم آبان‌ماه بيانگر اين است كه تعدادي از سدهاي كشور كمتر از ۲۰ درصد آب دارند، سد دوستي و طرق استان خراسان رضوي به ترتيب ۶ و ۸ درصد، سد، خداآفرين استان آذربايجان شرقي ۱۱ درصد، سد بارون استان آذربايجان غربي ۱۴ درصد، سد شميل و نيان استان هرمزگان ۱۷ درصد، سد نهرين استان خراسان جنوبي ۱۱ درصد، سد تنگوئيه سيرجان استان كرمان ۹ درصد و سد ساوه استان مركزي ۷ درصد پر هستند. در خصوص حجم آب سدهاي پنجگانه استان تهران نيز بايد گفت، اكنون ۳۳۶ ميليون مترمكعب است كه اين مقدار در مدت مشابه سال آبي گذشته ۳۲۹ ميليون متر مكعب بوده، حجم آب سد اميركبير هم‌اكنون ۸۳ ميليون مترمكعب و حجم آب سد طالقان نيز ۱۸۷ ميليون مترمكعب است. همچنين حجم كلي ذخاير سدهاي سامانه شرق تهران شامل لتيان، لار و ماملو هم‌اكنون ۶۶ ميليون متر مكعب اعلام شده كه بر اين اساس حجم آب سد لتيان ۱۹ميليون مترمكعب، حجم آب سد ماملو ۲۸ ميليون مترمكعب و حجم آب سد لار نيز ۱۹ ميليون متر مكعب است كه حجم كلي سدهاي سامانه شرق در حال حاضر در مقايسه با سال گذشته ۲۸ ميليون متر مكعب كاهش را نشان مي‌دهد.
همچنين ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور معادل ۱۲ ميليمتر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۱۴.۸ ميليمتر) ۱۹ درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۸.۶ ميليمتر) ۳۹ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

ارسال نظر