طرحي جديد براي حذف يارانه آب

طرحي جديد براي حذف يارانه آب

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۳:۳۲:۱۷
کد خبر: ۳۰۰۷۴۲

طرحي جديد در راستاي كاهش تنش آبي در مجموعه وزارت نيرو مطرح شده كه بر اساس آن يارانه آب مالكان بيش از يك واحد مسكوني حذف مي‌شود.  به گزارش تسنيم، حذف يارانه آب و برق مشتركان پرمصرف در سال‌هاي اخير بسيار مورد طرح و بررسي قرار گرفته و بر اساس قوانين بودجه سنواتي و مصوبات هيات وزيران، تعرفه‌هاي پلكاني به‌گونه‌اي اصلاح شده كه مشتركان بسيار پرمصرف، هزينه تمام شده آب و برق را بپردازند و يارانه مشتركان پرمصرف نيز نسبت به گذشته كاهش يابد.

طرحي جديد در راستاي كاهش تنش آبي در مجموعه وزارت نيرو مطرح شده كه بر اساس آن يارانه آب مالكان بيش از يك واحد مسكوني حذف مي‌شود.  به گزارش تسنيم، حذف يارانه آب و برق مشتركان پرمصرف در سال‌هاي اخير بسيار مورد طرح و بررسي قرار گرفته و بر اساس قوانين بودجه سنواتي و مصوبات هيات وزيران، تعرفه‌هاي پلكاني به‌گونه‌اي اصلاح شده كه مشتركان بسيار پرمصرف، هزينه تمام شده آب و برق را بپردازند و يارانه مشتركان پرمصرف نيز نسبت به گذشته كاهش يابد.  اما اخيرا طرحي جديد در راستاي كاهش تنش آبي در مجموعه وزارت نيرو مطرح شده كه بر اساس آن يارانه آب مالكان بيش از يك واحد مسكوني حذف مي‌شود.  اگرچه پيگيري‌هاي تسنيم نشان مي‌دهد اين طرح هنوز به مرحله تصويب نرسيده و در مرحله تدوين است و جزييات آن نهايي نشده، اما تصويب و اجرايي شدن آن در آينده‌اي نزديك، در دستور كار قرار گرفته است.  هاشم اميني، مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در اين خصوص گفت: عملياتي‌كردن مصوبات كارگروه‌هاي استاني سازگاري با كم‌آبي، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني بودجه 1402 به منظور تخصيص آب فرآيندي صنايع، الزام مجتمع‌هاي بزرگ به بازچرخاني آب خاكستري و آب باران، اصلاح نظام تعرفه‌گذاري در چارچوب مديريت بهينه مصرف آب و حذف يارانه آب براي مالكانِ با بيش از يك واحد مسكوني از مهم‌ترين راهكارهاي رفع چالش‌هاي صنعت آب و فاضلاب است. 

ارسال نظر