خودروي ۱۵ هزار دلاري را ۴۰ هزار دلار كرده‌ايم!

خودروي ۱۵ هزار دلاري را ۴۰ هزار دلار كرده‌ايم!

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۰۱:۵۱:۴۲
کد خبر: ۳۰۰۶۹۶

شورا‌ها و سازمان‌هاي متعددي را درست كرده‌ايم و نام آنها را هم سازمان حمايت از مصرف‌كننده گذاشته‌ايم. آن‌وقت در سازمان حمايت از مصرف‌كننده قيمت خودروي ۱۵ هزار دلاري را ۴۰ هزار دلار كرده‌ايم. نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: در سازمان حمايت از مصرف‌كننده قيمت خودروي ۱۵ هزار دلاري را ۴۰ هزار دلار كرده‌ايم، از كدام مصرف‌كننده حمايت مي‌كنيد؟

شورا‌ها و سازمان‌هاي متعددي را درست كرده‌ايم و نام آنها را هم سازمان حمايت از مصرف‌كننده گذاشته‌ايم. آن‌وقت در سازمان حمايت از مصرف‌كننده قيمت خودروي ۱۵ هزار دلاري را ۴۰ هزار دلار كرده‌ايم. نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: در سازمان حمايت از مصرف‌كننده قيمت خودروي ۱۵ هزار دلاري را ۴۰ هزار دلار كرده‌ايم، از كدام مصرف‌كننده حمايت مي‌كنيد؟
به گزارش ايلنا، جلال رشيدي كوچي گفت: روي يك خودروي وارداتي دو بارماليات برارزش افزوده ۹ درصدي، اعمال مي‌شود، يعني دولت دستش در جيب مردم است. يك‌بار وقتي خودرو وارد مي‌شود، ۹ درصد پرداخت مي‌شود، آيا اين را مجلس تصويب كرده است؟ بعد قيمت‌گذاري مي‌شود و ۷۰۰ ميليون تومان را تبديل به ۲ ميليارد تومان مي‌كنيم بعد روي ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان، دوباره يك ۹ درصد ديگر ماليات مي‌گيريم. اين موضوع دست كيست؟ اختيارش با كيست؟ اختيارش با دولت يا وزير صمت است. وي گفت: شورا‌ها و سازمان‌هاي متعددي را درست كرده‌ايم و نام آنها را هم سازمان حمايت از مصرف‌كننده گذاشته‌ايم. آن‌وقت در سازمان حمايت از مصرف‌كننده قيمت خودروي ۱۵ هزار دلاري را ۴۰ هزار دلار كرده‌ايم. از كدام مصرف‌كننده حمايت مي‌كنيد؟ بايد اينها را حل كنيم وگرنه راهكار تا دلتان بخواهد هست.

ارسال نظر