واردات نفت چين افزايش يافت

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۰۱:۰۴:۱۴
کد خبر: ۳۰۰۶۶۹

واردات نفت به چين در ماه ميلادي گذشته كه پالايشگاه‌هاي اين كشور با استفاده از سهميه‌هاي جديد، خريدشان را افزايش دادند، ۱۳.۵۲ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، آمار اداره كل گمرك چين نشان داد واردات نفت به چين در ماه ميلادي گذشته، به ۴۸.۹۷ ميليون تن معادل ۱۱.۵۳ ميليون بشكه در روز رسيد كه در مقايسه با ۱۱.۱۳ ميليون بشكه در روز در سپتامبر، اندكي افزايش يافته است. واردات چين از ابتداي سال ۲۰۲۳ تاكنون، به ۴۷۳.۲۲ ميليون تن معادل ۱۱.۳۶ ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴.۴ درصد افزايش داشت.

واردات نفت به چين در ماه ميلادي گذشته كه پالايشگاه‌هاي اين كشور با استفاده از سهميه‌هاي جديد، خريدشان را افزايش دادند، ۱۳.۵۲ درصد افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، آمار اداره كل گمرك چين نشان داد واردات نفت به چين در ماه ميلادي گذشته، به ۴۸.۹۷ ميليون تن معادل ۱۱.۵۳ ميليون بشكه در روز رسيد كه در مقايسه با ۱۱.۱۳ ميليون بشكه در روز در سپتامبر، اندكي افزايش يافته است. واردات چين از ابتداي سال ۲۰۲۳ تاكنون، به ۴۷۳.۲۲ ميليون تن معادل ۱۱.۳۶ ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴.۴ درصد افزايش داشت.
اِما لي، تحليلگر بازار نفت چين شركت ورتكسا در سنگاپور، گفت: واردات نفت به چين در اكتبر بر مبناي ماهانه و بر مبناي سالانه، افزايش يافت و سهم اوپك از واردات نفت به چين، در ماه ميلادي گذشته بهبود يافت.
مصرف داخلي بنزين و سوخت هواپيما در تعطيلات هشت روزه هفته طلايي كه مسافران ۸۲۶ ميليون سفر داخلي در سرزمين اصلي چين انجام دادند، افزايش چشمگيري يافت و ۷۱.۳ درصد نسبت به سال گذشته و ۴.۱ درصد در مقايسه با سال ۲۰۱۹ كه پاندمي كرونا آغاز نشده بود، رشد كرد. صدور چهارمين دور سهميه‌هاي واردات نفت و همچنين حاشيه سود مطلوب پالايش در سه ماهه سوم، مشوق واردات محموله‌هاي بيشتري شد. لين يه، تحليلگر شركت «ريستاد انرژي» اظهار كرد: چين از ماه مارس تا اوت سال ميلادي جاري، تحت تاثير قيمت‌هاي پايين‌تر نفت، حجم زيادي نفت ذخيره‌سازي كرده است. با افزايش قيمت‌ها، سرعت واردات نفت به چين كاهش پيدا كرده و احتمال برداشت از ذخاير نفت در ماه‌هاي آينده را تقويت كرده است.
داده‌هاي روز سه‌شنبه نشان داد كه صادرات سوخت پالايش ‌شده به ۵.۱۷ ميليون تن رسيد كه در مقايسه با ۵.۴۴ ميليون تن در سپتامبر كاهش داشت اما نسبت به ۴.۴۶ ميليون تن در اكتبر سال گذشته، افزايش۱۶.۰۷ درصدي داشت.
در ۱۰ ماهه سال ميلادي جاري، صادرات سوخت چين شامل ديزل، بنزين، نفت سفيد و سوخت دريايي، ۳۳.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت و به ۵۳.۰۹ ميليون تن رسيد، زيرا پالايشگاه‌هاي دولتي، پالايش نفت را براي بهره بردن از كسب و كار سودآور صادرات افزايش دادند. به عنوان مثال، فروش خارجي پالايشگاه بزرگ دولتي سينوپك، در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳، تقريبا ۳۰ درصد بر مبناي سال به سال افزايش پيدا كرد.
 با وجود نزديك شدن به فصل گرمايش زمستاني، واردات گاز طبيعي به چين كه شامل گاز طبيعي مايع ال‌ان‌جي و گاز طبيعي از طريق خط لوله است، به ۸.۷۹ ميليون تن رسيد كه پايين‌ترين ميزان از فوريه بود.
داده‌هاي رديابي نفتكش‌هاي كپلر نشان مي‌دهد كه واردات ال‌ان‌جي به چين در اكتبر به ۵.۴۴ ميليون تن رسيد كه پايين‌ترين سطح از آوريل بود.
بر اساس گزارش رويترز، با اين حال، آمار گمركي نشان داد كه كل واردات گاز طبيعي به چين از ابتداي سال ۲۰۲۳ تاكنون، به ۹۶.۵۱ ميليون تن رسيده كه ۸.۸ درصد نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۲ رشد كرده است.

ارسال نظر