داروخانه‌ها پول براي خريد دارو ندارند

۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۰۱:۱۴:۵۲
کد خبر: ۳۰۰۵۵۶
داروخانه‌ها پول براي خريد دارو ندارند

رييس انجمن داروسازان ايران، در نامه‌اي به رييس دولت، خواستار تعيين تكليف وضعيت پرداخت يارانه دارو به داروخانه‌ها شد.

رييس انجمن داروسازان ايران، در نامه‌اي به رييس دولت، خواستار تعيين تكليف وضعيت پرداخت يارانه دارو به داروخانه‌ها شد. شهرام كلانتري خانداني در اين نامه اظهار داشت: تاكنون هيچ‌گونه اقدام مثبتي از ناحيه سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت سهم ارز از مطالبات داروخانه‌ها صورت نگرفته و سرجمع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌هاي بيمه‌گر به نقطه‌اي رسيده كه چك‌هاي ارايه شده به شركت‌هاي پخش و توليد دارو برگشت خورده و ضمن لطمه به وجهه اجتماعي موسسين، گردش نقدينگي بين داروخانه‌ها تا شركت‌هاي توليدكننده دارو متوقف شده است. او افزود: اگر طي چند روز آينده اين مشكل به‌طور اساسي حل نشود، دارو خانه‌ها سرمايه‌اي براي خريد دارو نخواهند داشت و براي جلوگيري از بحراني‌تر شدن وضعيت ناچار خواهند بود كه همكاري با طرح داروياري را موقتاً متوقف نمايند و ناگزير چنين وضعيتي موجب افزايش پرداخت از جيب بيمار خواهد شد.

ارسال نظر