شرايط آبي تهران با سال گذشته تفاوتي ندارد
سخنگوي صنعت آب اعلام كرد

شرايط آبي تهران با سال گذشته تفاوتي ندارد

۱۴۰۲/۰۸/۱۲ - ۲۳:۵۹:۲۲
کد خبر: ۳۰۰۳۸۸

سخنگوي صنعت آب گفت: غرب تهران آب بيشتري وجود دارد با استفاده از لوله‌هاي كمكي به مناطق شرقي تهران كمك كرده تا مردم با كمبود آب دست و پنجه نرم نكنند. عيسي بزرگ زاده، سخنگوي صنعت آب در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه در سال جاري شرايط آبي تهران با سال گذشته تفاوتي ندارد، گفت: شرايط آبي امسال تهران مشابه سال گذشته است اما سدهاي شرق تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزديك به ۳۰ ميليون ليتر كمبود وجود دارد.

سخنگوي صنعت آب گفت: غرب تهران آب بيشتري وجود دارد با استفاده از لوله‌هاي كمكي به مناطق شرقي تهران كمك كرده تا مردم با كمبود آب دست و پنجه نرم نكنند. عيسي بزرگ زاده، سخنگوي صنعت آب در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه در سال جاري شرايط آبي تهران با سال گذشته تفاوتي ندارد، گفت: شرايط آبي امسال تهران مشابه سال گذشته است اما سدهاي شرق تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزديك به ۳۰ ميليون ليتر كمبود وجود دارد. به گفته سخنگوي صنعت آب، اين كاهش حجم به معناي آن نيست كه با كمبود آب مواجه مي‌شويم. وي با اشاره به اينكه آبفاي تهران براي جلوگيري از به وجود آمدن بحران، مشغول به كار است، خاطرنشان كرد: بايد در نظر داشت كه شرق تهران اكنون در حال پايش دقيق‌تري است در سال‌هاي گذشته مناطق ديگر تهران همچنين وضعيتي داشتند كه در اين شرايط از طرح‌هاي جايگزين استفاده مي‌شود. به گفته بزرگ‌زاده با ياري شهروندان و مديريت مصرف از اين مشكل عبور خواهيم كرد. وي در رابطه با طرح‌هاي در دستور كار براي تأمين آب مورد نياز شرق تهران خاطرنشان كرد: در صورتي كه شرق تهران با كمبود آب مواجه شود تانكر حاوي آب در مناطق شرقي تعبيه نمي‌شود بلكه با استفاده از از طرح‌هاي كمكي مي‌توان به انعطاف‌پذيري بين شبكه شرق و غرب اتصالات بيشتري ايجاد مي‌كنيم. 

ارسال نظر