حكم تعيين حريم تهران و اسلامشهر متوقف شد

حكم تعيين حريم تهران و اسلامشهر متوقف شد

۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۰۱:۲۴:۰۸
کد خبر: ۳۰۰۱۴۵

رييس شوراي اسلامي شهر تهران از توقف موقت حكم تعيين حريم تهران و اسلامشهر پس از رايزني‌هاي صورت گرفته با دادستاني، خبر داد. به گزارش فارس، مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه با دادستان در خصوص صدور حكم تعيين حريم اسلامشهر و تهران صحبت كرديم، گفت: دادستاني نيز نامه‌اي در اين خصوص ارسال كرد تا حكم متوقف شود. رييس شوراي اسلامي شهر تهران با تأكيد بر اينكه مساله حريم بايد به‌طور كلي تعيين تكليف شود، خاطرنشان كرد: ما به دنبال رفع شدن كل اين ماجرا هستيم؛ اما بر اساس پيگيري‌هايي كه انجام داديم، اين حكم فعلاً متوقف شده است.

رييس شوراي اسلامي شهر تهران از توقف موقت حكم تعيين حريم تهران و اسلامشهر پس از رايزني‌هاي صورت گرفته با دادستاني، خبر داد. به گزارش فارس، مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه با دادستان در خصوص صدور حكم تعيين حريم اسلامشهر و تهران صحبت كرديم، گفت: دادستاني نيز نامه‌اي در اين خصوص ارسال كرد تا حكم متوقف شود. رييس شوراي اسلامي شهر تهران با تأكيد بر اينكه مساله حريم بايد به‌طور كلي تعيين تكليف شود، خاطرنشان كرد: ما به دنبال رفع شدن كل اين ماجرا هستيم؛ اما بر اساس پيگيري‌هايي كه انجام داديم، اين حكم فعلاً متوقف شده است. همچنين پرويز سروري نايب‌رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين خصوص، گفت: رييس شورا نامه‌اي را به دستگاه قضايي ارسال كرد و موضوع را متذكر شد؛ چراكه مساله حريم تهران و اسلامشهر تخصصي و فني است و سال‌هاست كه مجلس و دولت بر آن تمركز كرده‌اند. وي افزود: با توجه به اينكه شهرهاي اطراف به تدريج به وجود آمدند عملاً در دايره حريم تهران شكل گرفته‌اند؛ اين شهرها نيز حقوق حريم را دارند و برخي معتقدند بايد حريم مشترك ايجاد كرد؛ اما امروز نمي‌شود اين اقدام را انجام داد چراكه هنوز تعريف روشني از حريم مشترك نداريم و ابهامات و شبهاتي در رابطه با آن وجود دارد.

ارسال نظر