گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولید‌کننده 3‚66 درصدی خبر داد

تورم تولیدکننده بخش صنعت در مرز 90 درصد

بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان از افزایش چندبرابری تورم تولیدکننده برخی کالاها و محصولات دارد.

تورم تولیدکننده بخش صنعت در مرز 90 درصد
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان از افزایش چندبرابری تورم تولیدکننده برخی کالاها و محصولات دارد. افزایش نرخ تورم در تولیدکننده که به هزینه‌های تولید توسط کارخانجات مربوط است شاخصی است که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت تورم مصرفی خانوار چه تغییری کرده و چقدرافزایش خواهد یافت. طبق گزارشی که مرکز آمار ایران ارایه داده است شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٧، به عدد ٤١٢,٢ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٧٩.٠) ٨.٨ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای)، ٦٦.٣ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ٤٧.٥ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣٤.٨ درصد) افزایش داشته است.  همچنین شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٦,٢ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (٤٢٥.٩) به عدد ٣٩٩.٤ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٧.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ٤٨.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣٩.٣ درصد) افزایش داشته است.  شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن نیز در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٦,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٨٠.٤) و ٦٠.٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٥٢.٧) به عدد ٤٠٥.٩ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٥٠.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٤١.٩ درصد) افزایش داشته است.  شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت نیز، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ١٤,١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٤٢٠.٤) به عدد ٤٧٩.٩ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٥٣.٦) ٨٩.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٦٤.٦ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٤٧.٣ درصد) افزایش داشته است.  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٤,٦ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٠.٥) به عدد ١١٥.٠ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٤.٧ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧، (٠.٨ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان ١٣٩٧، با ٥,٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣١٠.١) به عدد ٣٢٨.٥ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ٢٢.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (١٦.٧ درصد) افزایش داشته است.

   برخی جزییات تورم تولید

بررسی جزییات شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان 1397 نشان می‌دهد در گروه کشاورزی تورم بخش «زراعت و باغداری»، معادل 42 درصد بوده است. در میان زیرگروه‌های آن نیز بیشترین تورم تولیدکننده (نقطه‌ای) متعلق به «سبزیجات»، با تورم 104.7 درصد بوده است.

همچنین غلات در این گروه تورم 42 درصدی و میوه و میوه‌های آجیلی تورم 9.4 درصدی داشته‌اند گفتنی است با وجود تورم نقطه‌ای بالا در برخی زیر گروه‌های زراعت، تورم فصلی منفی بوده است. همچنان‌که تورم فصلی خود گروه «زراعت و باغداری» منفی 28 درصد اعلام شده است. در گروه کشاورزی، تورم نقطه‌ای«پرورش حیوانات»، نیز 91.9 درصد اعلام شده است. در زیرگروه‌های آن نیز تورم نقطه‌ای«دامداری سنتی»، 96.9 درصد و تورم نقطه‌ای «دامداری صنعتی»، 82.2 درصد بوده است. در دامداری سنتی نیز زیر گروه‌ای «پرورش گاوداری سنتی»، 104.4 درصد، پرورش گوسفند و بره سنتی 137.6 درصد و پرورش بز و بزغاله سنتی 138.6 درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان سایر گروه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

در گروه معدن نیز، بیشترین تورم متعلق به گروه استخراج کانه‌های فلزی با 72.1 درصد بوده است. در گروه صنعت، در میان گروه‌های تورم تولیدکننده تورم نقطه‌ای به ترتیب در محصولات حاصل از توتون و تنباکو سیگار (با افزایش 212.8 درصد)، تولید کاغذ و محصولات کاغذی (با افزایش 146.5 درصد) و صنایع تولید زغال‌سنگ-پالایشگاه نفت (113.5 درصد) بیشترین درصد هزینه‌های تولیدکننده را به خود اختصاص داده‌اند.  گفتنی است در گروه خدمات تیز تورم نقطه‌ای تولید آموزش 18.5 درصد و تورم نقطه‌ای تولید بهداشت معادل 19 درصد بوده است.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران

خواندنی ها