آمارهای وزارت صمت تا پایان تیرماه 98 نشان می‌دهد

رشد شارژ مالی بنگاه‌ها

جزییات پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه در چهار ماه منتهی به تیر سال 98 نشان از رشد 60 درصدی تامین مالی این بنگاه‌ها دارد.

رشد شارژ مالی بنگاه‌ها
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۰:۲۸:۱۲
| | |

تعادل|

جزییات پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه در چهار ماه منتهی به تیر سال 98 نشان از رشد 60 درصدی تامین مالی این بنگاه‌ها دارد. آمارهای ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جزییات پرداخت تسهیلات بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط پرداخته که نشان‌دهنده رشد و توجه ویژه به این بنگاه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی است. اما آخرین روند درخواست تسهیلات از سوی این بنگاه‌ها نشان می‌دهد که بیش از 15 هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات در چهار ماه نخست امسال وجود داشته است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در مجموع 37 هزار و 841 فقره تسهیلات به مبلغ 260720.4 میلیارد ریال تا پایان تیر ماه سال 98 به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه پرداخت شده است. بر اساس این اطلاعات، ببشترین تسهیلات در این مدت از آن استان‌های «تهران، البرز، گلستان، مرکزی و زنجان» بوده است.

  پیش‌رو‌های ثبت درخواست تسهیلات

گزارش وضعیت ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید بیانگر آن است که از 15 هزار و 841 درخواست ثبت شده برای دریافت تسهیلات، استان‌های «سمنان، قم، مازندران، اصفهان و گیلان» بیشترین درخواست را برای دریافت وام رونق تولید ثبت کرده‌اند.

براساس آمار مذکور درخواست ثبت شده برای استان سمنان در دوره زمانی مورد بررسی برابر با 2 هزار و 231 درخواست بوده و تعداد یک هزار و 181 درخواست با مبلغ 19915.1 میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد 806 درخواست به مبلغ 8763.6 میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین 201 درخواست به مبلغ 1303.1 میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان 91 درخواست به مبلغ 830.9 میلیارد ریال از سال 97 به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و 98 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل 10897.6 میلیارد ریال را شامل شده است.

از سوی دیگر، درخواست‌های ثبت شده برای استان قم نیز برابر با یک هزار و 307 فقره بوده و تعداد 711 درخواست با مبلغ 6349.2 میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد 527 درخواست به مبلغ 4338.9 میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین 855 درخواست به مبلغ 6998.1 میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان 69 درخواست به مبلغ 523.1 میلیارد ریال از سال 97 به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و 451 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل 11861.1 میلیارد ریال را شامل شده است.

همچنین درخواست‌های ثبت شده برای استان مازندران برابر با یک هزار و 218 فقره بوده که رتبه سوم درخواست را به خود اختصاص داده است. تعداد 692 درخواست با مبلغ 11333 میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد 154 درخواست به مبلغ 2847.7 میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین یک هزار و 757 درخواست به مبلغ 4217.2 میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان 114 درخواست به مبلغ 460.4 میلیارد ریال از سال 97 به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع 2 هزار و 25 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل 7525.2 میلیارد ریال را شامل شده است.

درخواست‌های ثبت شده برای استان اصفهان برابر با یک هزار و 115 فقره بوده که از این تعداد 804 درخواست با مبلغ 14927 میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد 157 درخواست به مبلغ 1881.3 میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین یک هزار و 599 درخواست به مبلغ 9658.1 میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان 70 درخواست به مبلغ 564.8 میلیارد ریال از سال 97 به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و 826 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل 12104.3 میلیارد ریال را شامل شده است.

از سوی دیگر، درخواست‌های ثبت شده برای استان گیلان نیز برابر با یک هزار و 52 فقره بوده و تعداد 563 درخواست با مبلغ 6915.2 میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد 84 درخواست به مبلغ 935.5 میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین 876 درخواست به مبلغ 3784.7 میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان 166 درخواست به مبلغ 504.3 میلیارد ریال از سال 97 به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و 126 متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل 5224.4 میلیارد ریال را شامل شده است.

  پیشتازان دریافت تسهیلات

اما در دوره زمانی مورد بررسی، استان‌های «تهران، البرز، گلستان، مرکزی و زنجان» بیشترین تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند؛ بطوری که از مجموع 260720.4 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام، استان تهران با مجموع 2 هزار و 705 فقره تسهیلات، 37454.3 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است. تسهیلات پرداختی به استان البرز با 686 فقره تسهیلات معادل 22944.1 میلیارد ریال بوده است. استان گلستان نیز که در این مدت با مجموع ۲ هزار و 442 فقره تسهیلات، 16030.9 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. اما استان مرکزی نیز در این دوره ۲ هزار و 144 فقره تسهیلات دریافت کرده که در دوره زمانی مورد بررسی 15444.6 میلیارد ریال تسهیلات به این استان پرداخت شده است، اما براساس آمار اعلام شده تسهیلات پرداخت شده به استان زنجان نیز برابر با 2 هزار و 327 فقره بوده که در دوره زمانی مورد بررسی 13448.5 میلیارد ریال تسهیلات به این استان اختصاص یافته است.

  پیش‌روهای فرآیند رونق

بررسی آمار اعلام شده درخصوص استان‌های پیشتاز برای دریافت تسهیلات فرآیند رونق بیانگر آن است که از مجموع 3 هزار و 761 فقره تسهیلات ثبت شده، بیشترین تسهیلات به استان‌های «البرز، سمنان، گلستان، کرمان و قم» اختصاص یافته است. براساس آمار اعلام شده استان البرز در مجموع 241 فقره تسهیلات موفق به دریافت 16773.7 میلیارد ریال شده که بیشترین میزان تسهیلات را در این مدت دریافت کرده است. استان سمنان نیز با دریافت 806 فقره تسهیلات به مبلغ 8763.6 میلیارد ریال مقام دوم را به خود اختصاص داده است. در جایگاه سوم نیز استان گلستان با دریافت 191 فقره تسهیلات به مبلغ 7619.7 میلیارد ریال قرار دارد، اما در جایگاه چهارم دریافت‌کنندگان تسهیلات فرآیند رونق استان کرمان با تعداد 48 فقره تسهیلات به مبلغ 4873.5 میلیارد ریال قرار گرفته است، استان قم نیز در این مدت 527 فقره تسهیلات به مبلغ 4338.9 میلیارد ریال دریافت کرده است.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران

خواندنی ها