در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پله سقوط کرده است

اینترنت موبایل در رده ۴۸ جهانی

طبق آخرین رده‌بندی سرعت اینترنت توسط اسپیدتست، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است.

اینترنت موبایل در رده ۴۸ جهانی
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰۲:۵۶:۳۴
| | |

طبق آخرین رده‌بندی سرعت اینترنت توسط اسپیدتست، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پله سقوط کرده و در رده ۴۸ است. همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در یازدهمین ماه میلادی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده‌بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعلام شده است. همچنین در رده‌بندی وب سایت اسپید تست براساس میانگین سرعت اینترنت موبایل کشورها جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعلام شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است. در رده‌بندی میانگین اینترنت ثابت کشورها ایران با سرعت ۲۴.۶۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۳ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

سرعت اینترنت یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می‌شود و از مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران اینترنتی به شمار می‌رود. وب‌سایت Speedtest یکی از سایت‌هایی است که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند. طبق آخرین آمار منتشر شده در وب سایت اسپیدتست، تا ماه نوامبر ۲۰۲۲، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل ۳۳.۹۷ مگابیت برثانیه، میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل ۹.۳۴ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۸ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه جهانی سرعت دانلود ۷۴.۵۴ مگابیت بر ثانیه، میانه جهانی سرعت آپلود ۳۱.۷۵ مگابیت برثانیه و تأخیر ۱۰ میلی ثانیه است. این درحالی است که در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل ۳۳.۴۳ مگابیت‌برثانیه، میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل ۹.۰۵ مگابیت‌ بر ثانیه و تاخیر ۲۸ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت هم میانه جهانی سرعت دانلود، ۷۲.۴۰ مگابیت‌برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود ۳۱.۱۶ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۱۰ میلی‌ثانیه بود. رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان در ماه نوامبر ۲۰۲۲ به ترتیب به قطر (۱۷۶.۱۸)، امارات متحده عربی (۱۳۹.۴۱)، نروژ (۱۳۱.۵۴) کروه جنوبی (۱۱۸.۷۶) و دانمارک (۱۱۳.۴۴) تعلق دارد. همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان به ترتیب شیلی (۲۱۶.۴۶)، چین (۲۱۴.۵۸)، سنگاپور (۲۱۴.۲۳)، تایلند (۲۰۵.۶۳) و هنگ کنگ (۱۹۴.۳۵) تعلق دارد. بر اساس اطلاعات این وب سایت، در زمان بررسی شده میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۴۰.۹۷ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به ۴۸ از میان ۱۴۲ کشور رسانده است. این درحالی است که در ماه اکتبر سال جاری میلادی میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۴۲.۹۵ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۳۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۹ میلی‌ثانیه بود که رتبه ایران را به ۴۶ از میان ۱۴۱ کشور رسانده بود. براساس این آمار، اینترنت موبایل ایران درحال حاضر از لهستان و ژاپن سریع‌تر و از مجارستان و رومانی کندتر است. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه سرعت دانلود در ایران ۱۱.۶۲ مگابیت بر ثانیه، میانه سرعت آپلود ۲.۱۱ مگابیت و تأخیر ۲۹ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۴۴ از میان ۱۸۰ کشور می‌رساند. این درحالی است که در اکتبر ۲۰۲۲ در حوزه اینترنت ثابت، سرعت دانلود در ایران، ۱۱.۵۴ مگابیت‌برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۷۳ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی‌ثانیه بود. 

    رشد ۱۳ پله‌ای ماکائو  در رده‌بندی سرعت اینترنت موبایل

در رده‌بندی کشورها براساس میانه سرعت اینترنت موبایل در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، رده نخست به قطر (۱۷۶.۱۸ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر ۲ پله رشد کرده است. در رده‌های دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۱۳۹.۴۱ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۳۱.۵۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است. در رده چهارم مانند ماه گذشته کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۱۸.۷۶ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از آن دانمارک با میانه سرعت ۱۱۳.۴۴ و چین با سرعت ۱۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند. جایگاه دانمارک در این فهرست ۲ پله رشد و چین یک پله سقوط کرده است. در رده هفتم نیز هلند با میانه سرعت ۱۰۹.۰۶ مگابین بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است. ماکائو با ۱۳ پله رشد در رده هشتم قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۶.۳۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده‌های نهم و دهم به ترتیب بلغارستان (۱۰۳.۲۹ مگابیت برثانیه) و برونئی (۱۰۲.۰۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه بلغارستان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط و برونئی یک پله رشد کرده است.

    شیلی سریع‌ترین اینترنت ثابت جهان را  ارایه می‌کند

در رده‌بندی وب سایت اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت شیلی (۲۱۶.۴۶ مگابیت برثانیه) و چین (۲۱۴.۵۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار دارند. جایگاه هریک از این شرکت‌ها در رده‌بندی نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است. در جایگاه سوم سنگاپور با ۲ پله سقوط قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۴.۲۳ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده‌های چهارم و پنجم به ترتیب تایلند (۲۰۵.۶۳ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۹۴.۳۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تایلند در این فهرست نسبت به ماه گذشته یک پله رشد و جایگاه هنگ کنگ یک پله سقوط کرده است. امریکا (۱۸۹.۴۸ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۸۸.۳۵ مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی (۱۸۶.۷۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است. در رده نهم و دهم نیز به ترتیب موناک و (۱۸۱.۲۶ مگابیت برثانیه) و رومانی (۱۷۰.۲۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه موناکو در رده‌بندی ماه نوامبر نسبت به ماه قبل (اکتبر) ۵ پله و رومانی ۲ پله رشد کرده است.

    سقوط ایران  در رده‌بندی اینترنت موبایل و ثابت

همچنین طبق این رده‌بندی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پله سقوط کرده و در رده ۴۸ است. همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در یازدهمین ماه میلادی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده‌بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعلام شده است. همچنین در رده‌بندی وب سایت اسپید تست براساس میانگین سرعت اینترنت موبایل کشورها جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعلام شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است. در رده‌بندی میانگین اینترنت ثابت کشورها ایران با سرعت ۲۴.۶۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۳ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران