• قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه بازار آسیا تحت تاثیر تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید، به روند صعودی روز گذشته ادامه…

 • تحلیلگران و معامله‌گران می‌گویند کاهش غیرمنتظره تولید اوپک پلاس ممکن است بازار را دچار محدودیت عرضه کرده و قیمت نفت را…

 • قیمت نفت در پی اعلام دور غیرمنتظره کاهش تولید از سوی عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان اوپک پلاس، در معاملات روز…

 • قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ دلار و ۱۳ سنت معادل ۵.۱۷ درصد افزایش به ۸۴ دلار و ۲ سنت رسید.

 • بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت معادل ۰.۰۵ درصد کاهش، به ۷۲ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای…

 • قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶ سنت معادل ۰.۰۸ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۹۳ سنت رسید.

 • قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به عرضه مازاد در آمریکا، به روند نزولی خود ادامه داد و کاهش یافت.

 • با وجود ریزش سنگین قیمت نفت در هفته گذشته، انتظار نمی رود گروه اوپک پلاس سیاست تولید خود را تغییر دهد.

 • قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به اوضاع بخش بانکی که باعث شد هر دو شاخص بزرگ‌ترین کاهش هفتگی در ماه‌های…

 • قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به اوضاع بخش بانکی که باعث شد هر دو شاخص بزرگترین کاهش هفتگی در ماه‌های اخیر…

 • در پی ریزش قیمت نفت

  چهار نماینده اوپک به رویترز گفتند اوپک پلاس، سقوط قیمت نفت به پایین‌ترین رکورد یک سال گذشته را تحت تاثیر نگرانی‌های…