• روز گذشته اخبار تازه‌ای با محوریت برجام روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که اتفاقا تاثیرات آن در بازار ارز کشور نیز نمایان…