برچسب - شاخص فلاکت

زيابي‌هاي تحليلي نرخ شاخص فلاكت در پاييز 1402 نشان مي‌دهد، اين شاخص در بسياري از استان‌هاي كشورمان افزايش يافته است. بر اساس اين داده‌ها، استان چهار محال و بختياري بيشترين نرخ فلاكت را در ميان استان‌هاي كشور و تهران نيز كمترين نرخ شاخص فلاكت را در ميان استان‌ها داشته‌اند. ضمن اينكه  14 استان كشورمان با افزايش شاخص فلاكت كه نشان‌دهنده وجود بحران اقتصادي و معيشتي ميان خانواده‌هاست، روبه‌رو شده‌اند.
کد خبر: ۳۰۴۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

کد خبر: ۲۱۰۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸