برچسب - مرکز مبادله ارز و طلا

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با کاهش جزئی نسبت به روز قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۸ تومان رسید. قیمت یورو نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۸ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۴۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران به ۴۲ هزار و ۹۲۹ تومان رسید. قیمت یورو هم با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار رسیده است.
کد خبر: ۳۰۴۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران بدون تغییر ۴۲ هزار و ۹۳۰ تومان قیمت خورد. قیمت یورو اما با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۸۲۹ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۳۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با کاهش جزئی به ۴۲ هزار و ۹۳۱ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل ۴۷ هزار و ۴۲۸ تومان اعلام شد.
کد خبر: ۳۰۳۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله با کاهش به ۴۲ هزار و ۹۳۰ تومان و حواله دلار به ۳۹ هزار و ۲۸ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۴۳۱ تومان و نرخ حواله یورو هم به ۴۳ هزار و ۱۲۰ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۳۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با کاهش به ۴۲ هزار و ۹۳۲ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۳۰ تومان رسید. قیمت یورو نیز با کاهش به ۴۷ هزار و ۴۸۰ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۳ هزار و ۱۶۵ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۳۶۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران باز هم کاهش یافت و به ۴۲ هزار و ۹۳۴ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۳۵ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۳۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

قیمت دلار در معاملات امروز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با کاهش نسبت به روز قبل به ۴۲ هزار و ۹۳۶ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۴۳ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۳۳۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با کاهش به ۴۲ هزار و ۹۴۰ تومان رسیده است. قیمت یورو نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۲۳۲ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۳۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

در معاملات امروز یکشنبه سوم دی مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش به ۴۲ هزار و ۹۴۵ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۵۱ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۳۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با افزایش به ۴۲ هزار و ۹۵۱ تومان رسید. قیمت یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۲۷۸ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۳۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

قیمت دلار در معاملات امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با کاهش نسبت به روز قبل به ۴۲ هزار و ۹۴۲ تومان و حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۳۸ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۳۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۶۳ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۵۷ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۳۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش به ۴۲ هزار و ۸۳۸ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۷۶۲ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش به ۴۲ هزار و ۸۶۳ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۷۴۷ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران با کاهش نسبت به روز قبل به ۴۲ هزار و ۶۵۵ تومان و حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۷۷۷ تومان رسید.
کد خبر: ۳۰۲۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلا ی ایران هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش به ۴۲ هزار و ۷۰۷ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۸۹۶ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران قیمت هر دلار آمریکا با افزایش به ۴۲ هزار و ۶۱۵ تومان و حواله دلار نیز به ۳۸ هزار و ۷۴۱ تومان رسید. قیمت یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۸۸۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۱ هزار و ۷۱۴ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

قیمت دلار در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران با افزایش به ۴۲ هزار و ۵۱۳ تومان و حواله دلار به ۳۸ هزار و ۶۴۸ تومان رسید. قیمت یورو نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۵ هزار و ۷۷۳ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۱ هزار و ۶۱۱ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

قیمت دلار در معاملات روز پنجشنبه مرکز مبادله طلا و ارز ایران با افزایش نسبت به روز گذشته به ۴۲ هزار و ۳۴۹ تومان رسید. نرخ اسکناس یورو نیز افزایش یافته و به ۴۵ هزار و ۶۹۱ تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۰۲۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶