برچسب - تحریم‌های آمریکا

کد خبر: ۲۱۶۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

کد خبر: ۲۰۷۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

کد خبر: ۲۰۷۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

کد خبر: ۲۰۶۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۵

کد خبر: ۲۰۰۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

کد خبر: ۱۹۷۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

کد خبر: ۱۹۶۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱