برچسب - هادی حق شناس

در همه دنيا با توجه به افزايش نرخ اميد به زندگي افراد، سن بازنشستگي هم دچار افزايش مي‌شود. يعني اين تغييرات در افزايش سن بازنشستگي راهبردي جهاني است، اما چند نكته مهم ديگري هم در اين راهبرد وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد. نخست اينكه، تناسبي بين تعداد شاغلين و تعداد بازنشستگان وجود دارد، يعني هميشه تعداد شاغلان بايد بيش از تعداد بازنشستگان باشد.
کد خبر: ۳۰۱۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

کد خبر: ۱۷۵۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

کد خبر: ۱۷۲۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

کد خبر: ۱۵۷۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

کد خبر: ۱۳۵۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

کد خبر: ۱۲۸۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴