برچسب - ترافیک

عضو شورای شهر تهران از ارائه طرح جدید شهرداری برای تغییر طرح ترافیک خبر داد و گفت: در صورت تصویب، طرح ترافیک تغییر می‌کند.
کد خبر: ۲۱۷۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

رییس شورای شهر تهران درخصوص ترافیک روزهای بارانی توضیح داد.
کد خبر: ۲۱۷۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

کد خبر: ۲۱۴۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۷

کد خبر: ۲۱۲۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

کد خبر: ۲۱۲۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

کد خبر: ۲۱۱۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹

کد خبر: ۲۱۰۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۶

کد خبر: ۲۱۰۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

کد خبر: ۲۱۰۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

کد خبر: ۲۰۹۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

کد خبر: ۲۰۸۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

کد خبر: ۲۰۸۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

کد خبر: ۲۰۷۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

کد خبر: ۲۰۷۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

کد خبر: ۲۰۵۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

کد خبر: ۲۰۲۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۲

کد خبر: ۲۰۱۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۴

کد خبر: ۲۰۱۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷