برچسب - استاندارد

سازمان ملی استاندارد چیپس با نام تجاری چیپکس را غیر استاندارد اعلام کرد.
کد خبر: ۳۰۱۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

کد خبر: ۲۱۱۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کد خبر: ۲۰۰۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

کد خبر: ۲۰۰۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

کد خبر: ۲۰۰۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

کد خبر: ۲۰۰۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

کد خبر: ۲۰۰۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

کد خبر: ۱۹۸۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

کد خبر: ۱۹۶۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

کد خبر: ۱۹۵۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

کد خبر: ۱۹۵۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

کد خبر: ۱۹۵۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

کد خبر: ۱۹۵۱۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

کد خبر: ۱۹۴۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

کد خبر: ۱۹۴۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

کد خبر: ۱۹۴۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵