چطور از صنعت برق پاداش صرفه‌جويي بگيريم؟

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۰۰:۲۱:۴۰
کد خبر: ۳۱۶۳۵۹

از ابتداي اجراي طرح اعطاي پاداش به مشتركاني كه در مديريت مصرف برق مشاركت دارند، يعني خردادماه ۱۴۰۱ تاكنون، تقريبا به ۳۵ درصد از قبوض صادره در سراسر كشور پاداش تعلق گرفته است و از اين ميزان براي ۱۲ درصداز مشتركان سراسر كشور قبض رايگان يا برابر با صفر صادر شده است.

از ابتداي اجراي طرح اعطاي پاداش به مشتركاني كه در مديريت مصرف برق مشاركت دارند، يعني خردادماه ۱۴۰۱ تاكنون، تقريبا به ۳۵ درصد از قبوض صادره در سراسر كشور پاداش تعلق گرفته است و از اين ميزان براي ۱۲ درصداز مشتركان سراسر كشور قبض رايگان يا برابر با صفر صادر شده است. از ابتداي دوره گرم امسال يعني خردادماه، همانند دو سال گذشته فعاليت دولت سيزدهم طرح پاداش صرفه‌جويي در سراسر كشور اجرايي شد، اين طرح در سال گذشته مشاركتي بالغ بر ۴۰ درصد را همراه داشت و اميد مي‌رود كه در سال جاري اين مشاركت و همكاري بيش از گذشته باشد، چرا كه مشتركان خانگي مي‌توانند ضمن بهره‌مندي از جوايز بسيار ارزشمند پويش «با انرژي»، ‌در طرح پاداش مديريت مصرف نيز كه به منظور ارتقاي سطح مشاركت بخش خانگي در صرفه‌جويي و با هدف تسهيل تامين برق در ماه‌هاي گرم (از ابتداي خرداد تا پايان شهريور) اجرا مي‌شود، مشاركت كنند. طبق آمار و ارقام به دست آمده از ابتداي اجراي طرح پاداش دهي به مشتركاني كه در مديريت مصرف برق مشاركت دارند، تقريبا به ۳۵ درصد از قبوض صادره در سراسر كشور پاداش تعلق گرفته است. از اين ميزان براي ۱۲ درصد مشتركان سراسر كشور به دليل اينكه صرفه‌جويي در مصرف برق را اولويت خود قرار داده بودند، قبض رايگان يا برابر با صفر صادر شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده براي بهره‌مندي از اين پاداش ميزان مصرف برق مشتركان بايد نسبت به سال گذشته در بازه زماني مشابه كاهش داشته باشد و همچنين مصرف برق اين مشتركان به بالاتر از ۲.۵ برابر الگوي مصرف نرسد. با رعايت اين دو موضوع احتمال اينكه حتي قبوض افراد برابر صفر شود نيز وجود دارد. اين گزارش اضافه مي‌كند پاداش مديريت مصرف در سال جاري براي تمام مناطق تا نصف الگو، با نرخ ۲ هزار تومان به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش مصرف و بيش از نصف الگو تا الگو با نرخ ۱۵۰۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش مصرف پاداش براي مشتركان محاسبه مي‌شود. همچنين براي همه مناطق با پله مصرف بيش از الگو تا ۱.۵ برابر الگو هزار تومان به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش مصرف پاداش و در مناطق گرمسير با پله مصرف بيش از ۱.۵ برابر الگو تا ۲.۵ برابر الگو ۵ هزار تومان به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش مصرف پاداش در نظر گرفته مي‌شود. اين در شرايطي است كه الگوي مصرف ماهانه برق در ۸۰ درصد مناطق كشور با شرايط آب و هوايي عادي ۳۰۰ كيلووات ساعت و در مناطق ۱ تا ۴ گرمسير ۳۰۰۰ كيلووات ساعت تا ۴۰۰ كيلووات ساعت است. بر اين مبنا مشتركان مناطق گرمسير مي‌توانند از پاداش‌هاي ميليون توماني نيز در قبوض خود برخوردار شوند. طبق شرايط مندرج در اين طرح مشتركاني كه استفاده غيرمجاز از برق داشته‌اند، مشتركان جديدي كه صورت حسابي براي دوره مشابه سال قبل‌ آنها صادر نشده باشد و خانه‌هاي خالي از سكنه، سكونت‌گاه‌هاي غيردايم، باغ ويلاها و خوش‌نشين‌ها كه توسط اپراتور همراه انرژي استخراج و در اختيار شركت‌هاي توزيع نيروي برق قرار مي‌گيرد، مشمول پاداش صرفه‌جويي نمي‌شوند. 

ارسال نظر